Klubowe echa: dyskusja o efektywności

Sławomir Soszyński Myślę o dwóch przykładach. Pierwszym jest wirtualizacja. Z punktu widzenia kosztowego, zdecydowanie obniża koszty, nawet o 30%, z powodu konsolidacji infrastruktury i oprogramowania. Co więcej, biznes, który płaci za daną usługę, przechodzi z modelu dedykowanych maszyn na model bardziej związany z serwisem (tzw. on-demand management). Drugi przykład jest związany ze strategią. Kiedy do IT przychodzi biznes, żeby np. realizować projekt wymagający integracji dwóch systemów, trzeba przewidzieć efekty zarówno krótkofalowe, jak i długofalowe. Jeśli jest nadzieja na korzyść w przyszłości, w wymiarze strategicznym, nie wolno nie dostrzec tego potencjału.

S.A.: Czy wzrasta dynamika centralizacji? Czy jest przyspieszenie w centralizacji, i to prowadzi np. do większej współpracy pomiędzy finansami i technologią?

Magdalena Skrok-Popa Współpraca powinna być zawsze. Pomysły na scentralizowane funkcje obsługiwane dla całej korporacji z Polski nie dotyczą oczywiście tylko IT; wśród 1500 osób na pokładzie ok. 400 odpowiada za technologię. Co roku pojawiają się kolejne funkcje. Wsparcie biznesu w takiej formie usługowej to bardzo dynamicznie rosnący obszar gospodarki. W chwili obecnej spółki takie jak nasza zatrudniają w Polsce 70 tys. osób i uzyskują 21% rocznego wzrostu. Usługi scentralizowane dla biznesu to już odrębny sektor gospodarki. Współpraca z obszarem technologii jest niezbędna, tak jak współpraca z działem prawnym.

Głos z sali: Uważa się, że centralizacja jest korzystna dla firmy, dlatego wskazane jest jej wprowadzanie, jeśli to tylko możliwe.

Sławomir Soszyński Centralizacja serwisów technologicznych jest niezwykle ważnym zagadnieniem, na które powinien zwrócić uwagę CXO. W dużych firmach centralizacja i konsolidacja serwisów są niezwykle korzystne, bo dominuje efekt skali. Lepiej jest jednak mówić o centralizacji konkretnych serwisów niż oddziałów firmy lub jednostek organizacyjnych. Ważne jest również odpowiednie zaprojektowanie takiej centralizacji poprzez spojrzenie na serwisy pod katem regulacyjnym, kulturowym, prawnym, językowym, a także przyszłego potencjału wzrostowego itd.

Anna Pardej Centralizacja jest korzystna w biznesach stabilnych. Nie opłaca się jednak centralizować w biznesach innowacyjnych, bo to wprowadza usztywnienie i blokuje możliwość szybkiego reagowania. Centralizacja zależy od kontekstu - zawsze musimy pamiętać o tym, co centralizujemy i w jakich warunkach. Bank nie chce się cały czas zmieniać. Ponadto centralizacja i decentralizacja zachodzą falowo. Teraz wiele firm odchodzi od centralizacji, dlatego że pewne funkcje, np. marketing, nie nadają się do tego procesu.

Sławomir Soszyński Niezwykle ważny jest kontekst centralizacji. W ujęciu organizacyjnym, centralizacja to standaryzacja, a standaryzacja nie wpływa pozytywnie na innowacyjność. Ważne jest, aby znaleźć balans pomiędzy tym, co chcemy centralizować, a czego nie. Z drugiej strony, jednym z kluczowych parametrów działalności IT w banku jest stabilność serwisów i aplikacji biznesowych. Można wymyśleć innowacyjne rozwiązanie, ale jeśli ono nie będzie działać sprawnie przez 99,9% czasu, wówczas nie jest to dobre rozwiązanie.


TOP 200