Klubowe echa: dyskusja o efektywności

S.A.: Czy miary efektywności w ogóle i miary efektywności IT w szczególności rozwijają się, doskonalą, czy też mamy do czynienia ze stagnacją?

Paweł Stępień Błogiej stagnacji nie ma. Problem z dynamiką wprowadzania nowoczesnych miar efektywności mają zwłaszcza małe i średnie firmy. Zwykły rachunek zysków i strat nie wystarczy. Istotnym elementem staje się metoda alokacji kosztów, stąd w dużych firmach, gdzie świadomość o kontrolingu jest większa, gdzie wykorzystuje się np. rachunek kosztów ABC, jest łatwiej wykorzystać nowoczesne miary. Pytania, które należy sobie postawić, brzmią: czy firma ma możliwości techniczne, aby te miary stosować? ile czasu zajmie pomiar? ile będzie kosztować? jaką wiedzę chcemy uzyskać i na ile to będzie zrozumiałe dla decydentów w procesie podejmowania decyzji?

S.A.: Czy są Państwo zgodni w ocenie miar efektywności IT, które są wykorzystywane w Citigroup?

Klubowe echa: dyskusja o efektywności

Anna Pardej, Magdalena Skrok-Popa, Sławomir Soszyński

Magdalena Skrok-Popa

Uważam, że miary i metody wydajnościowe, są stosunkowo proste i standardowe. W przypadku oceny pracy technologii w firmie bardzo skuteczne, mogę z całym przekonaniem potwierdzić, że stosujemy je z powodzeniem. Miary rentowności projektów technologicznych, z dużym udziałem technologii, są trudniejsze, ale to dotyczy projektów w każdym obszarze, nie tylko w IT. Trudno jednoznacznie wycenić korzyści, np. przy budowie nowego brandu czy satysfakcji klienta.

Sławomir Soszyński Dokładnie tak. Przykładem może być podejście do budowy prototypów w kontekście innowacji. Jak ocenić, czy dane rozwiązanie jest innowacyjne, nie powiela czegoś, co zostało już kiedyś wymyślone? Sztuką jest umieć odrzucić 1000 potencjalnych innowacji, aby wybrać tę jedną, dobrą, zapewniającą sukces. Do tego potrzebne jest wizjonerstwo i odwaga. Przełożenie takiego podejścia na pole działań CFO jest ogromnie trudne. Nie ma metodologii i metod pomiaru, które dają pewność, że otaczający nas świat zainteresuje się proponowanym rozwiązaniem. Ważne jest natomiast, aby mieć pewien bufor, w tym również finansowy, który umożliwia analizę i budowę prototypów.

Jacek Pulwarski Jakakolwiek jest miara efektywności, muszą być w niej zawarte koszty i zyski. Kto ocenia korzyści? Biznes od tego chętnie ucieka...

Magdalena Skrok-Popa Obie strony: i biznes, i technologia czy operacje, ale i inni udziałowcy powinny z góry określić, w swoich obszarach, jakich korzyści się spodziewają, np. oszczędności. Należy to sprawdzać i sumować - taką też metodą się posługujemy.


TOP 200