Klub CIO w Warszawie, 28 lutego 2018

Customer Experience. Cel główny transformacji cyfrowej.

Być może najciekawszą perspektywę na cyfrową transformację reprezentują CMO, którzy za cel wszystkich zmian, wszystkich transformacji biznesu obierają Customer Experience. Ze strony CIO, mocno zaangażowanych w procesy biznesowe przychodzi propozycja, aby cyfryzacja służyła w takim razie także uspójnieniu i uwspólnieniu podejścia proklienckiego – rozszerzenia go na klientów wewnętrznych.

Czy cyfryzacja może być wspólną platformą do definiowania i traktowania klientów wewnętrznych i zewnętrznych według jednego punktu odniesienia – efektów budowy jego pozytywnego doświadczenia z interakcji. Temat, który znalazł się w Agendzie CIO 2018 z rekomendacji Michała Paprockiego, CIO Roku 2017, przyniósł dużo świeżej i inspirującej dyskusji.