IT - za kulisami zrównoważonego rozwoju

CSR w firmach - wypowiedz ekspertów

Piotr Pietrzak, Chief Technologist, IBM Polska

Wszechobecne rozwiązania informatyczne znajdują zastosowanie również w ochronie środowiska - zwłaszcza w przypadku monitorowania ilości emitowanych zanieczyszczeń, kalkulacji kosztów i modelowania scenariuszy, których wdrożenie może przynieść ze sobą znaczne oszczędności i nie wpłynąć negatywnie na działania firmy. Implementując odpowiednie sprawdzone zalecenia i standardy, możliwa jest redukcja poziomu emisji dwutlenku węgla średnio o 50% (w przypadku centrów danych aż do 90%) przy jednoczesnym obniżeniu kosztów działania.

Światowe badanie dotyczące działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, przeprowadzone przez firmę IBM na próbie ponad 250 przedstawicieli wyższej kadry zarządzającej, wskazuje, że 68% przedsiębiorstw skupia się na tej aktywności w celu stworzenia nowych źródeł dochodu, a 54% wierzy, że CSR daje im przewagę konkurencyjną. Dodatkowo 85% respondentów stosowało CSR jako sposób redukcji kosztów, a co trzeci uważa, że działania te wynikały z oczekiwań ich partnerów biznesowych w kwestii redukcji poziomu emisji dwutlenku węgla.

Grzegorz Rogaliński, Prezes SAP Polska

Zrównoważony rozwój jest jednym z największych wyzwań, przed jakimi stoją dziś przedsiębiorstwa. Efektywność pracy firm nie może być już bowiem rozpatrywana wyłącznie w kategoriach finansowych, lecz także pod kątem obciążenia, jakie ich działalność stanowi dla środowiska czy kosztów zachowania zgodności z przepisami.

Przedsiębiorstwa działające na skalę międzynarodową stoją przed coraz większą liczbą wymagań formalnych, które muszą spełnić. Koszt zachowania zgodności ze wszystkimi regulacjami rośnie więc bardzo szybko, jeżeli sfera ta zarządzana jest manualnie. Odpowiednie narzędzia IT nie tylko pomagają ograniczyć koszty związane z obsługą tego obszaru, lecz także znacznie zmniejszają ryzyko poniesienia strat czy nałożenia na firmę kary z tytułu niedopatrzeń. Aplikacje wspierające zrównoważony rozwój najszybciej przyjmują się w tych branżach, które reguluje precyzyjna legislacja i które z racji swojej charakterystyki mają duży wpływ na środowisko naturalne. Jednak idea zrównoważonego rozwoju musi być wprowadzana we wszystkich gałęziach gospodarki, ponieważ obejmuje ona swoim zasięgiem tak szerokie aspekty, jak zużycie energii na chłodzenie centrów danych czy zużycie papieru w tradycyjnym obiegu dokumentów.

Branża high-tech

IT - za kulisami zrównoważonego rozwoju

Które z następujących aplikacji mogą najlepiej wspierać w twojej organizacji inicjatywy związane ze zrównoważonym rozwojem

Przemysł technologiczny obowiązuje coraz więcej różnego typu regulacji. 84,6% respondentów IDC z tej branży wskazało regulacje prawne jako pierwszy czynnik inicjatyw prośrodowiskowych; RoHS (70,4%) i WEEE (74,1%) są wymieniane najczęściej. Wsparcie informatyczne w tym sektorze to przede wszystkim optymalizacja łańcucha dostaw (33,3%). Zarządzanie transportem także jest w głównych obszarach zainteresowań. I chociaż projektowanie produktu nie jest w tym badaniu wymieniane wśród głównych przyczyn podejmowania inicjatyw, presja klientów i rosnąca popularność standardów efektywności energetycznej wzbudzają zainteresowanie narzędziami do zarządzania cyklem życia produktu (29,6%).

Zobacz również:

  • Firmy IT gotowe na większe wydatki, by być bardziej eko
  • CIO ograniczają wydatki na IT na rzecz zrównoważonego rozwoju
  • Kim jest dyrektor ds. technologii (CTO)?

TOP 200