IT - za kulisami zrównoważonego rozwoju

Branża chemiczna

IT - za kulisami zrównoważonego rozwoju

Jak istotną rolę będzie odgrywać IT w wysiłkach zmierzających do budowy strategii zrównoważonego rozwoju w twojej firmie

Przemysł chemiczny jest objęty wieloma regulacjami, jednym z nich jest ostatnia dyrektywa EU REACH (84,6% badanych firm musi ją stosować razem z REACH). Przemysł ten bardzo dba o swój wizerunek w zakresie ochrony środowiska. Rola IT jest tu doceniana przy wsparciu zaopatrzenia i zarządzania dostawami, dlatego aplikacje zarządzające zamówieniami i relacjami z dostawcami są najczęściej wybieranymi aplikacjami w branży chemicznej (34,6%) Duże znaczenie ma tu także ERP (30,8%). Ważne jest planowanie łańcucha dostaw (26,9%) oraz zaawansowane systemy kontroli produkcji i optymalizacji procesów produkcyjnych. Kontrola efektywnego zużywania energii jest ważna, np. przy produkcji chloru, który jest podstawowym surowcem w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym i tworzyw sztucznych. Koszt energii potrzebny do jego wytworzenia wynosi 50% całkowitych kosztów produkcji. Jest to jeden z najbardziej energochłonnych procesów chemicznych.

Produkty FMCG i handel detaliczny

IT - za kulisami zrównoważonego rozwoju

Jaka jest rola technologii informatycznych w waszych organizacjach wspierająca wysiłki zmierzające do zrównoważonego rozwoju

Wsparcie informatyczne dla inicjatyw zrównoważonego rozwoju w segmencie produktów konsumenckich i handlu detalicznego to głównie aplikacje do planowania i zarządzania łańcuchem dostaw (28%) oraz MES (24%). Dla przykładu: 50% kosztów energii producentów żywności to koszty zamrażania produktów i dlatego wielu z nich wprowadza systemy do zarządzania energią.

Zobacz również:

  • Firmy IT gotowe na większe wydatki, by być bardziej eko
  • CIO ograniczają wydatki na IT na rzecz zrównoważonego rozwoju
  • Kim jest dyrektor ds. technologii (CTO)?

W sieciach handlowych znaczny wydatek stanowi energia zużywana na oświetlenie i klimatyzację powierzchni sklepów i na mrożenie produktów. Dla przykładu: Carrefour zobowiązał się zredukować zużycie energii w swojej grupie o 20% w latach 2004-2020. Aby osiągnąć ten cel, wdrożył szereg systemów pomiarowych w swoich sklepach.

Zrównoważony rozwój w wycenach firm

Dbałość o zrównoważony rozwój jest dobrze widoczna w wycenach firm. Najlepsi i najbardziej zaangażowani trafiają do Dow Jones Sustainability World Index, istniejącego od 1999 r. Jest to pierwszy na świecie indeks zrównoważonego rozwoju. Obecnie tylko 10% z 2500 największych światowych spółek spełnia ekonomiczne, środowiskowe i społeczne kryteria indeksu DJSI World. W 2008 r. do indeksu wybrano 320 firm z różnych branż, np. producent oprogramowania SAP, Henkel z branży FMCG, Bayer i Sanofi-Aventis z branży farmaceutycznej, BMW i Fiat z branży motoryzacyjnej, Electrolux z AGD czy BASF z branży chemicznej.

Firmy najlepiej dbające o ochronę klimatu i ograniczające emisję gazów cieplarnianych trafiają do Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI). Do CDLI należy obecnie 50 spośród 500 spółek notowanych na londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.


TOP 200