IT - za kulisami zrównoważonego rozwoju

Stosowanie się do zasad zrównoważonego rozwoju oprócz poprawy wizerunku przynosi przedsiębiorstwom konkretne efekty ekonomiczne - do takich wniosków doszli analitycy Goldman Sachs, którzy w 2007 r. badali wyniki finansowe firm z branż energetycznej, stalowej, wydobywczej, spożywczej i mediów. Okazało się, że organizacje, które w latach 2005-2007 uwzględniły założenia zrównoważonego rozwoju, mogły pochwalić się wzrostem wartości akcji o 25% przewyższającym indeksy giełdowe.

Koncepcja zrównoważonego rozwoju to także wyzwanie dla działów wdrażających i utrzymujących systemy biznesowe w firmach. Z raportu IDC "The Business Case for Environmental Excellence is Real" wynika, że 70% firm sądzi, iż IT będzie odgrywać rolę w redukcji ich wpływu na środowisko. Więcej niż 70% jest zdania, że ma narzędzia IT, których potrzebuje ich organizacja, aby mierzyć inicjatywy ekologiczne i zarządzać nimi. Mniej niż jedna trzecia badanych firm zamierza kupić nowe aplikacje, a 40% planuje zmodyfikować już istniejące.

Zobacz również:

  • Firmy IT gotowe na większe wydatki, by być bardziej eko
  • CIO ograniczają wydatki na IT na rzecz zrównoważonego rozwoju
  • Kim jest dyrektor ds. technologii (CTO)?

Czego potrzeba branżom

Zapotrzebowanie na aplikacje wspierające zrównoważony rozwój różni się w zależności od branży. "Czynniki obciążające środowisko naturalne występują w największym stopniu w firmach produkcyjnych, w szczególności w branżach energetycznych, chemicznych i przetwórczych. Znaczne będą również w firmach logistycznych i transportowych, z kolei w firmach typowo usługowych są one z pewnością dużo mniejsze. W analogiczny sposób rozkłada się zapotrzebowanie na rozwiązania informatyczne, wspierające działania proekologiczne firmy" - mówi Marcin Taranek, prezes zarządu IFS CEE. Wśród rozwiązań IT bezpośrednio wspomagających działalność proekologiczną znajdują się: narzędzie IFS/Eco-Footprint, wspierające zarządzanie wskaźnikami ekologicznymi, wprowadzone w tym roku przez IFS, aplikacja SAP EHS (SAP Environment, Health and Safety Management), pomagająca firmom w spełnianiu wymogów takich regulacji, jak REACH, RoHS, ELV, a także IMDS i WEEE, czy też opracowane przez IBM Strategic Carbon Management strategie zarządzania oraz redukcji poziomu emisji zanieczyszczeń i zużycia energii. IDC uważnie przyjrzało się w 2008 r. firmom z różnych branż, aby przekonać się, jakie oprogramowanie i dlaczego wspierać może najskuteczniej strategię zrównoważonego rozwoju.

Branża motoryzacyjna

Badanie przeprowadzone przez IDC pokazuje, że główną przyczyną, dla której firmy z tego sektora uruchamiają środowiskowe programy, są normy i regulacje (84,6%), zwłaszcza RoHS (53,8%), REACH (61,5%) oraz ISO 14001 (73,1%). "Zielone" wsparcie informatyczne w tym segmencie rynku pochodzi głównie od systemów zarządzania cyklem życia produktu (Product Lifecycle Management - PLM), systemów do zarządzania transportem (Transportation Management Systems -TMS) i łańcuchem dostaw w czasie rzeczywistym. Istotne są także rozwiązania lean manufacturing. Coraz większa liczba producentów z tej branży wdraża proekologiczne programy. Na przykład Toyota wdrożyła serię programów, które obejmują: zmniejszenie zużycia energii, przechodzenie na alternatywne, odnawialne źródła energii i obniżenie emisji dwutlenku węgla. Toyota produkuje także pojazdy hybrydowe i pojazdy na paliwa alternatywne, chociaż obecnie stanowią one tylko 1% sprzedaży.


TOP 200