HA i backup serwera Exchange 2010 przy użyciu rozwiązań Microsoftu

Poprawne działanie i nieprzerwana dostępność systemu pocztowego to priorytet każdej firmy. Wszędzie tam, gdzie serwer pocztowy jest elementem lokalnej infrastruktury, warto wykorzystać wszelkie możliwe środki do zapewnienia ciągłości działania oraz skrócić do minimum czas przestojów w przypadku ewentualnej awarii. Coraz częściej serwery typu stand-alone zostają wypierane przez nowoczesne rozwiązania wysokiej dostępności. Tym razem przyjrzymy się rozwiązaniom zapewniającym High Availability oraz umożliwiającym backup danych dla serwera Exchange 2010.

Database Availability Groups - wysoka dostępność serwerów Mailbox

Database Availability Groups (DAG) jest grupą serwerów, która pozwala zapewnić wysoką dostępność serwerów Mailbox w organizacji. Poprzednie wersje Microsoft Exchange do zbudowania środowiska wysokiej dostępności serwerów Mailbox jawnie wykorzystywały usługę systemową Failover Cluster, więc chcąc skorzystać z HA należało najpierw ją zainstalować w systemie serwerowym, a dopiero później serwer Exchange. Jeżeli kolejność była odwrotna konieczne było ponowne zainstalowanie serwera pocztowego.

Od wersji Exchange 2010 koncepcja budowania rozwiązań wysokiej dostępności się zmieniła i pozwala na łatwiejszą i bardziej elastyczna rozbudowę. DAG nadal jest oparty na technologii klastra pracy awaryjnej, dlatego do jego uruchomienia niezbędny jest system serwerowy w wersji Enterprise lub Data center. Jednak konfiguracja takiego klastra odbywa się całkowicie po stronie serwera Exchange. Dzięki temu dodanie kolejnego serwera Mailbox do grupy DAG odbywa się w prosty sposób przy pomocy konsoli zarządzania Microsoft Exchange. Warto również nadmienić, że do poprawnego działania DAG nie wykorzystuje wspólnej przestrzeni dyskowej.

Zobacz również:

W zależności od wersji Exchange 2010, pojedynczy serwer Mailbox pozwala przechowywać od kilku do nawet stu baz danych (Standard Edition - do 5, Enterprise Edition - do 100). Z uwagi na to, że członkami grupy może być maksymalnie 16 serwerów, pojedyncza baza, która znajduje się w DAG, może występować w 16 kopiach.

HA i backup serwera Exchange 2010 przy użyciu rozwiązań Microsoftu

Konfiguracja HA w Exchange 2010

Aby zapewnić aktualną kopię bazy danych na wszystkich serwerach Mailbox, mechanizm DAG wykorzystuje ciągłą replikację logów transakcyjnych pomiędzy serwerami należącymi do Database Availability Group. Usługa Microsoft Exchange Replication czeka, aż log transakcyjny aktywnej bazy zostanie zapisany i zamknięty. Dopiero wtedy następuje replikacja do wszystkich pasywnych kopii baz. Po sprawdzeniu poprawności logów usługa Information Store odtwarza je i wtedy następuje ostateczna synchronizacja pasywnych kopii baz. Wynikiem takiego działania są aktualne kopie bazy danych na każdym serwerze należącym do DAG.

Aby utworzyć Database Availability Group, należy przy pomocy Exchange Management Console przejść do gałęzi Microsoft Exchange, następnie Microsoft Exchange On-Premises, Organization Configuration, aż do Mailbox. Wybierając zakładkę Database Availability Groups, trzeba prawym klawiszem myszy wybrać opcję New Database Availability Group. Uruchomi to kreatora konfiguracji, gdzie określa się nazwę grupy DAG, a także wskazuje serwer, który będzie pełnił rolę świadka (do działania DAG niezbędne jest tzw. kworum). W przypadku parzystej liczby serwerów w grupie wykorzystywany jest mechanizm świadka na udziale sieciowym. Oznacza to, że niezbędny jest dodatkowy serwer, który liczony jest przy ustalaniu kworum. (można do tego wykorzystać Client Access Server).


TOP 200