HA i backup serwera Exchange 2010 przy użyciu rozwiązań Microsoftu

Kopie zapasowe serwera Exchange

System Windows Server w wersji 2008 oferuje wbudowane narzędzia do wykonywania kopii zapasowych serwera Exchange. Dodatkiem systemowym, który można do tego wykorzystać jest Windows Server Backup. Można go uruchomić poprzez menu Programy, Akcesoria, , klikając na Kopia zapasowa Systemu Windows Server (Windows Server Backup). Jeśli dodatek nie jest zainstalowany otworzy się okno z odpowiednią informacją, natomiast instalację można wykonać uruchamiając narzędzie do konfiguracji systemu - Menadżer serwera - zaznaczając odpowiednią opcję w części Dodatki (Features).

Trzeba pamiętać, że procedurę backupu Exchange 2010 przy użyciu narzędzia Windows Backup Server należy przeprowadzić lokalnie na komputerze, na którym uruchomiony jest system pocztowy. Dodatkowo jeśli dla serwerów Mailbox, które chcemy backupować, jest skonfigurowana usługa Database Availability Group, to należy wyłączyć usługę replikacji VSS Writer. W przeciwnym razie operacja wykonania kopii zapasowej się nie powiedzie. Planowy Backup Serwera Exchange za pomocą narzędzia Kopia Zapasowa Systemu Windows Server można bez problemu wykonać w kilku krokach.

Zobacz również:

Jeśli kopia zapasowa ma być zaplanowana z menu Akcja (Action), to trzeba wybrać Harmonogram wykonywania kopii zapasowych (Backup Schedule). Uruchomiony kreator daje możliwość wyboru kilku podstawowych ustawień. Po pierwsze, trzeba określić jaki typ kopii zapasowej będzie wykonany. Domyślnym i rekomendowanym wyborem jest Full Backup, przy czym podana jest objętość wykonywanego pełnego backupu. Inną opcją do wyboru jest Custom, w przypadku gdyby użytkownik chciał tworzyć kopie pojedynczych elementów systemu. Następnie określany jest czas wykonywania, godzina rozpoczęcia oraz częstotliwość, w przypadku gdyby backup miał się wykonać więcej niż raz dziennie.

HA i backup serwera Exchange 2010 przy użyciu rozwiązań Microsoftu

Konfiguracja load balancingu w NLB

W kolejnym kroku jest określane położenie wykonywanej kopii. Do wyboru są trzy opcje. Dysk przeznaczony na backup, który przy tym wyborze zostanie sformatowany i całkowicie przeznaczony na backup. Kolejną opcją jest dedykowany wolumin dysku twardego. Jednak ta opcja nie jest zalecana ze względu na możliwe obciążenie dysku twardego podczas wykonywania kopii. Ostatnia opcja tworzy backup na udziale sieciowym z zaznaczeniem, że w tego typu lokalizacji może znajdować się tylko jedna kopia na raz. Zatem przy kolejnym jej wykonaniu poprzedni backup zostaje usunięty. Zatem jeśli jest konieczne zachowanie poprzednio wykonanych kopii zapasowych. to należy skorzystać z innej opcji. Na koniec trzeba zatwierdzić wszystkie wprowadzone ustawienia.

Oczywiście, gdy jest taka potrzeba, można wykonać backup na żądanie. W takim przypadku z menu Akcja trzeba wybrać Jednorazowa kopia zapasowa. Uruchomiony kreator zapyta, czy ma pozostawić ustawienia zaplanowanej kopii lub za pomocą drugiej opcji je zmodyfikować.

Podczas wykonywania backupu na bieżąco sprawdzana jest spójność baz skrzynek pocztowych, co ma na celu określenie ich kondycji do późniejszego odtworzenia. Jeśli kondycja bazy jest dobra to Windows Backup Server bez problemu pozwoli ją odtworzyć. Jeżeli okaże się, że baza jest niespójna program uniemożliwi odtworzenie.

Aby sprawdzić, czy rzeczywiście oprócz systemu został wykonany backup elementów serwera Exchange można przejść kreatora odzyskiwania, gdzie w sekcji wyboru aplikacji do odtworzenia powinno pojawić się wskazanie na Exchange z listą komponentów do odzyskania.


TOP 200