HA i backup serwera Exchange 2010 przy użyciu rozwiązań Microsoftu

Gdy Windows Backup Server to za mało

Mimo tego, że Windows Backup Server nie ma zaawansowanej funkcjonalności - jeśli chodzi o możliwości kopiowania oraz odtworzenia serwera Exchange - to bez problemu potrafi zrobić kopię całego systemu serwerowego z aplikacją Exchange oraz wskazanych baz skrzynek pocztowych, co z pewnością pozwoli obniżyć koszty przeznaczone na aplikacje firm trzecich w mniej wymagających organizacjach.

Jeśli jednak firmy oczekują od systemu backupu Exchange dodatkowej funkcjonalności muszą wesprzeć się aplikacjami innych firm. Rozwiązania komercyjne dostępne na rynku bardzo dobrze radzą sobie zarówno z backupem, jak i odtwarzaniem zaawansowanych elementów systemów pocztowych opartych na Exchange 2010.

Zobacz również:

HA i backup serwera Exchange 2010 przy użyciu rozwiązań Microsoftu

Windows Server Backup – kreator kopii zapasowej

Przykładem może być firma Arkeia Software, której produkt Arkeia Network Backup przeznaczony jest między innymi do backupu serwerów Exchange w wersjach od 2000 do 2010. Podstawowymi zaletami tego rozwiązania jest możliwość backupu i przywracania danych w trybie online. Posiada również możliwość równoległego wykonywania czterech backupów w przypadku, gdy dane serwera exchange przechowywane są na różnych dyskach. Przy użyciu tego narzędzia dane mogą być przywracane na poziomie skrzynek lub pojedynczych wiadomości. Bez problemu wspiera również backup serwerów Mailbox w konfiguracji Database Availability Group.

Innym produktem od wielu lat obsługującym backup serwerów Exchange jest Symantec Backup Exec. Producent zapewnia innowacyjną funkcjonalność w wersji 2012 swojego produktu, gdzie opatentowane funkcje Granularnej Technologii odtwarzania pozwalają administratorom na oszczędność czasu poprzez możliwość odtworzenia pojedynczych skrzynek lub nawet pojedynczych wiadomości z pojedynczego backupu. Oczywiście wszystkie operacje (backupu i odtworzenie) podobnie jak w przypadku produktu Arkeia Software są wykonywane Online.

Można jednak zauważyć, że firma Microsoft coraz częściej umożliwia realizację polityki wysokiej dostępności przy użyciu własnych produktów i funkcji wbudowanych w systemy serwerowe. Z pewnością pozwala to zadbać o ciągłość działania infrastruktury oraz bezpieczeństwo danych bez wdrażania oprogramowania firm trzecich.


TOP 200