GOVTech 12.2018 - fotogaleria

Tematem grudniowego GOVTech Klubu będzie Optymalizacja kosztów infrastruktury IT w sektorze publicznym. GOVTech Klub to wspólne przedsięwzięcie IDG i The Heart, mające na celu integrację środowiska dyrektorów i menedżerów odpowiedzialnych za cyfryzację w sektorze publicznym. W ramach cyklu spotkań o charakterze klubowym podejmujemy tematy z obszaru ICT o najwyższym priorytecie i cieszące się największym zainteresowaniem menedżerów reprezentujących urzędy publiczne.