Dane osobowe a nowe technologie

Numer IMEI telefonu

Numer IMEI jest indywidualnym numerem identyfikacyjnym aparat telefoniczny. Na podstawie numeru IMEI możliwe jest zidentyfikowanie następujących informacji: kraj, w którym dokonano homologacji, producenta aparatu telefonicznego, nr seryjny aparatu telefonicznego.

Na podstawie powyższych informacji nie jest możliwe zidentyfikowanie posiadacza telefonu, do którego przypisany jest dany nr IMEI. Nawet dostęp do bazy danych numerów IMEI operatora komórkowego nie gwarantuje jednoznacznego zidentyfikowania posiadacza telefonu, z uwagi na następujące możliwości: sprzedaż aparatu telefonicznego i korzystanie z usług telekomunikacyjnych przy użyciu innego aparatu, zagubienie telefonu, zmiana IMEI aparatu telefonicznego przy użyciu odpowiednich narzędzi informatycznych.

Zauważyć należy, że możliwość identyfikacji osoby używającej aparat telefoniczny o określonym numerze IMEI zależy jednak od rodzaju informacji zbieranych przez operatorów. W szczególnym przypadku nr IMEI może być wykorzystany przez operatora do identyfikacji osoby fizycznej w sposób podobny do identyfikacji w oparciu o nr telefonu, co jak wiadomo zależy od rodzaju podpisanej umowy. W przypadku umów z przedpłatą identyfikacja taka jest niemożliwa, ale dla umów abonamentowych, gdzie znane są dane abonenta, można przyjąć, że mając nr IMEI i porównując go z nr karty SIM (przyporządkowanej do konkretnego abonenta), operator komórkowy może stwierdzić, kto w danej chwili wykonał połączenie telefoniczne przy użyciu aparatu telefonicznego o wskazanym numerze IMEI. W tej szczególnej sytuacji można byłoby traktować nr IMEI jako daną osobową. Numer IMEI sam w sobie bez żadnych dodatkowych informacji nie umożliwia zidentyfikowania osoby fizycznej. Jednakże określona informacja, w tym również o nr IMEI może w danych okolicznościach dotyczyć zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania, przy użyciu niewielkich kosztów, czasu i działań, osoby fizycznej.

Michał Serzycki jest Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.


TOP 200