Dane osobowe a nowe technologie

Jednocześnie opinia wyraża pogląd, iż operatorzy wyszukiwarek powinni usuwać lub nieodwracalnie anonimizować dane osobowe z chwilą, gdy przestają one służyć określonemu i uzasadnionemu celowi, w którym zostały zebrane. W przypadku, gdy operatorzy przeglądarek z uzasadnionych względów przechowują przez określony czas zebrane dane lub "zlecają" ich przechowywanie na komputerze użytkownika (np. pliki "cookie"), wówczas fakt ten oraz potrzeby takiego postępowania, łącznie ze wskazaniem okresu przechowywania zebranych danych powinni uzasadnić.

Numer telefonu a adres IP

Publiczny adres IP identyfikujący stację komputerową w sieci jest odpowiednikiem numeru telefonu, który przypisany jest do aparatu telefonicznego stanowiącego zakończenie linii telekomunikacyjnej. W obydwu przypadkach urządzenia te przypisane mogą być do konkretnej osoby fizycznej niezależnie od tego, w jaki sposób czynność ta technologicznie jest wykonana. Obydwa numery są unikalnymi w danej chwili w skali całego świata. Mając na uwadze powyższą analogię należy rozgraniczyć dwie sytuacje. Ich zrozumienie na początku stanowi istotny element w prowadzonych rozważaniach.

W przypadku operatorów telefonicznych (zarówno tradycyjnych, jak i komórkowych), ich systemy informatyczne przetwarzają w szczególności dwa rodzaje danych:

1. Dane o swoich abonentach zawierające numer telefonu w powiązaniu z danymi osobowymi abonenta (osoby prywatnej) lub danymi firmy.

2. Dane o ruchu telekomunikacyjnym, czyli dane na temat wykonywanych połączeń telefonicznych składających się między innymi z numerów telefonów wybieranych przez abonentów. Dane te nie zawierają wprost danych osobowych o abonencie, który wykonał połączenie, a jedynie informacje techniczne dotyczące wykonanego połączenia, takie jak data i czas rozpoczęcia połączenia, czas jego trwania oraz numery telefonów, pomiędzy którymi następowało połączenie, itp.

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z klasycznym zbiorem danych osobowych, gdzie zestaw danych o numerze telefonu wraz z danymi abonenta, który dysponuje danym numerem jest zbiorem danych osobowych. Zbiór ten zawiera wprost w swej strukturze dane osobowe. W drugim przypadku mamy do czynienia z danymi gromadzonymi przez automatyczne systemy rejestrowania ruchu telekomunikacyjnego, które dopiero po ich odpowiednim wyselekcjonowaniu, uporządkowaniu i powiązaniu z innymi danymi jednoznacznie określającymi osobę będą odnosić się do jednoznacznie zidentyfikowanej osoby fizycznej. Zgodnie z przytoczoną zatem definicją danych osobowych, będą to dane osobowe, które umożliwiają identyfikację osób, których dotyczą, natomiast same ich bezpośrednio nie identyfikują.


TOP 200