Temat: zarządzanie ryzykiem

Jak CISO i CIO powinni dzielić się odpowiedzialnością za cyberbezpieczeństwo
ERM - systemy na straży ryzyka