Ericsson dostał nagrodę za przejrzyste przedstawianie problemu ryzyka

Firma została laureatem nagrody Ernst&Young Risk Transparency Award. Kryteriami wyboru laureata tego konkursu są m.in. dostępność, właściwe metody pracy i wyraźne powiązanie ze strategią biznesową. Nagrodę odbierze Jan Frykhammar, dyrektor finansowy firmy Ericsson, podczas dorocznego seminarium Ernst & Young na temat ryzyka, które odbędzie się w Sztokholmie.

Od 2005 roku Ernst & Young przyznaje doroczną nagrodę Risk Transparency Award firmie, która w swoim raporcie rocznym najlepiej opisuje ryzyko, na jakie jest narażona, oraz zarządzanie ryzykiem. Nagroda ma na celu wyróżnienie firmy, której raport roczny jest najbardziej przejrzysty pod względem ryzyka. W tym roku nagrodę otrzymał Ericsson pokonując 130 innych firm.

"Tegoroczny zwycięzca to globalna firma działająca w złożonym środowisku, w którym standardy i oczekiwania są szczególnie wysokie. W kolejnych latach utrzymywała równy, wysoki poziom jakości i stale doskonaliła sprawozdawczość na temat ryzyka. Pomimo wyzwań, z jakimi musi się borykać globalne przedsiębiorstwo, zwycięzca w swoim raporcie globalnym przedstawił usystematyzowany, wyważony opis elementów ryzyka, zagrożeń i mechanizmów zarządzania ryzykiem. Prawidłowy, przejrzysty opis ryzyka musi być oparty na dwóch podstawach — kompleksowym podejściu oraz zrozumiałych, łatwo dostępnych informacjach. Spełnienie tych warunków na poziomie globalnym wymaga zaangażowania, jasnego, strategicznego spojrzenia i priorytetowego traktowania przejrzystości. Tegoroczny laureat nagrody Risk Transparency Award podjął to wyzwanie i sprostał mu" - napisało jury w uzasadnieniu werdyktu.

Zobacz również:

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200