Temat: Państwo 2.0 2017

Państwowy software house z biznesowymi zasadami
Cybersuwerenność w praktyce