Wspólnie budujmy cybersuwerenność

W zapewnieniu cyberbezpieczeństwa państwa istotną rolę powinna odgrywać współpraca sektora publicznego i prywatnego. Ten ostatni ma zarówno kompetencje jak i ogromny potencjał, który można wykorzystać do budowania wspólnego bezpieczeństwa.

Andrzej Dopierała, prezes Asseco Data Systems

Według Andrzeja Dopierały, prezesa Asseco Data Systems, kwestie cyberbezpieczeństwa należy rozpatrywać w trzech wymiarach - administracji centralnej, sektorów krytycznych, takich jak energetyka, finansowy, ochrona zdrowia i w wymiarze pojedynczego obywatela.

W administracji centralnej wiele instytucji zajmuje się kwestią cyberbezpieczeństwa, ich rolą jest takie przygotowanie legislacji i procedur, by można było chronić główne systemy informatyczne i dane w nich przechowywane ze szczebla państwowego, jak też chronić krytyczne sektory państwa i infrastrukturę krytyczną.

Zobacz również:

  • Za nami Państwo 2.0

Jak zauważył prezes Asseco Data Systems, podczas swojego wystąpienia na konferencji Państwo 2.0., administracja państwowa nie jest w stanie sama skutecznie zbudować e-Polski. Rozwiązaniem może być sięgnięcie po doświadczenie prywatnego sektora IT i wspólne działania w przemyślany sposób. Cieszyć może to, że w przygotowanej na najbliższe 5 lat strategii zapewnienia Polsce cyberbezpieczeństwa, pojawia się wątek współpracy sektorów. Według Andrzeja Dopierały to właśnie silne polskie firmy IT będą w stanie zadbać o cybersuwerenność Polski, ponieważ w ich naturalnym interesie będzie budowanie bezpiecznej e-Polski.

Przez wiele lat w polskim społeczeństwie nie było świadomości, że informatyka ma narodowość, jednak przykład Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych pokazuje, że wysoce uprawnionym jest stawianie takiej tezy. Andrzej Dopierała zaznaczył, że choć w przeszłości polski sektor IT być może błędnie zakładał, że informatyka musi przyjść do Polski z Zachodu, to właśnie dziś jest szansa, by to zmienić. Według prezesa nie chodzi o wyważanie otwartych drzwi w IT, ale o danie większych szans polskim naukowcom, inżynierom, architektom i tu jest ważne zadanie dla państwa. Inwestycja w polskie IT przyniesie korzyści zarówno administracji publicznej jak i prywatnemu sektorowi.

Dobrymi przykładami udanej współpracy sektorów publicznego i prywatnego w kwestii cybezpezpieczeństwa są inicjatywy podejmowane kilka lat temu w Estonii i całkiem niedawno w Wielkiej Brytanii. Powstają tam centra bezpieczeństwa, z ekspertami z sektora prywatnego i administracji państwowej, którzy ramię w ramię, jak w armii, wykonują swoje zadania obronne.

Jak zaznaczył prezes Asseco Data Systems, jego organizacja, ale też zapewne inne polskie firmy prywatne, są gotowe do uczestniczenia w projektowaniu cyberbezpieczeństwa i jego realizacji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200