Po pierwsze, służyć

Transformację cyfrową coraz częściej określa się jako kolejna falę rozwoju cywilizacyjnego. By spełniała swoją właściwą rolę, musi być działaniem kierowanym od organizacji do użytkownika.

Artur Jedynak, Prezes Zarządu KBJ S.A.

Cyfrowa transformacja, według Artura Jedynaka, Prezesa Zarządu KBJ S.A., musi być realizowana ewolucyjnie, z uwzględnieniem i stawianiem sobie realnych celów, mierzalnych efektów, które są dostępne w krótkim czasie i są osadzone w budżecie. Takie podejście gwarantuje sukces i pozwala dość stabilnie iść ścieżką transformacji.

Podczas swojego wystąpienia na konferencji Państwo 2.0., prezes KBJ wskazywał na istotne aspekty każdej transformacji cyfrowej, gdzie ważnym elementem jest po pierwsze usługowość zmian, a po drugie realne korzyści dla odbiorcy końcowego (szczególnie odbiorcy usług publicznych), który ma być beneficjentem zmian cyfrowych. Swoje wystąpienie Artur Jedynak podparł business casem z wdrożenia portalu HR dla jednostek podległych Ministerstwu Sprawiedliwości, gdzie przyjazne użytkownikowi (i organizacji) rozwiązanie usprawniło zarządzanie kadrami.

Zobacz również:


TOP 200