Temat: github

Premiera GitHub Copilot Enterprise
Narzędzie AI likwiduje automatycznie podatności zagrażające bezpieczeństwu aplikacji umieszczanych w GitHub