sygnalizacja R2

system sygnalizacji stosowany w wersji analogowej w łączach jednokierunkowych, a w wersji cyfrowej również w dwukierunkowych. Do sygnalizacji wybierczej (rejestrowej) jest używany kod tonowy "2 z 6" w dwóch pasmach częstotliwości: dolnej (540-1140 Hz) dla sygnałów "wstecz" i górnej (1380-1980 Hz) dla sygnałów "w przód".

Leksykon Informatyczny - zobacz inne hasła