ANSI

American National Standards Institiute

wchodząca w skład ISO amerykańska organizacja o charakterze niedochodowym, zajmująca się normalizacją i standaryzacją wielu dziedzin nauki (m.in. informatyki i telekomunikacji) w celu zwiększenia wydajności pracy oraz konkurencyjności amerykańskich przedsiębiorstw. ANSI ustaliła między innymi standard respektowany przez producentów projektorów, dotyczący mierzenia jasności w lumenach.

Leksykon Informatyczny - zobacz inne hasła