soliton

impuls optyczny o unikatowym kształcie obwiedni zbliżonym do przebiegu funkcji sekans hiperboliczny, wytwarzany przez modulator laserowy i transmitowany przez medium światłowodowe. Przez dobór odpowiedniego natężenia sygnału, jego czasu trwania i właściwej obwiedni sygnału jest możliwy przekaz takiego impulsu świetlnego praktycznie bez żadnej dyspersji i zmiany kształtu na dowolną odległość. Wykorzystując standardowe światłowody z solitonami o szerokości od 20 do 50 ps, uzyskuje się pojemność transmisyjną BL kilkaset (Tb/s)km, co umożliwia transmisję solitonową o przepływności 10/20 Gb/s na odległość ok. 36 000 km.

Leksykon Informatyczny - zobacz inne hasła