kabel miedziany

najprostsze i najstarsze medium transportowe. Przyjmuje różne formy konstrukcyjne jako: przewody miedziane w izolacji (linia telefoniczna), skrętka komputerowa (FTP, STP, UTP), linie kablowe (wieloparowe lub czwórkowe) oraz napowietrzne. Zasadniczy wpływ na maks. częstotliwość pracy łącza miedzianego mają: średnica przewodów, odległość między przewodami, rodzaj dielektryka, technologia skrętu przewodów, wzajemna symetria przewodów, jednorodność wykonania kabla, przyjęta asymetria w stosunku do ziemi oraz metoda nadawania i odbioru (napięciowa, prądowa, symetryczna, różnicowa, inne).

Leksykon Informatyczny - zobacz inne hasła