Zwinnie i małymi krokami

W KGHM Polska Miedź zmienia się sposób zarządzania zasobami IT i dostarczania rozwiązań teleinformatycznych przez centrum usług współdzielonych.

W miedziowym koncernie za teleinformatykę od 2001 r. odpowiada Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji (COPI). Został powołany jako centrum usług współdzielonych. Od 1 sierpnia 2008 r. kieruje nim Piotr Pawłowski, który obecny zakres swoich działań charakteryzuje jako zintensyfikowane prace nad wprowadzeniem w czysto usługowego modelu dostarczania funkcji teleinformatycznych, nie tylko dla oddziałów KGHM Polska Miedź, ale także dla innych spółek z grupy.

Sprawdzony model

Wprowadziliśmy zmiany w rozliczaniu usług teleinformatycznych. Do tej pory ich użytkownicy, czyli strona biznesowa, płacili ryczałtem. Należało to zmienić, gdyż zamawiający usługę nie widział jej realnych kosztów.

Piotr Pawłowski, dyrektor Centralnego Ośrodka Przetwarzania Informacji w KGHM Polska Miedź

Od czasu powstania, wdrożyło już certyfikat zarządzania usługami ISO 20000 i elementy biblioteki ITIL. Dzięki tym działaniom zalążki modelu usługowego były w Ośrodku obecne od dawna i realizowane na podstawie umówi SLA. Po objęciu stanowiska dyrektora Oddziału COPI, Piotr Pawłowski mógł wykorzystać dokonania poprzedników do dalszej rozbudowy modelu usługowego. Podobne centra w innych przedsiębiorstwach funkcjonują często jako spółki zależne, podlegając bezpośrednio pod centralę lub zarząd przedsiębiorstwa. W ten sposób jeszcze bardziej upraszcza się zarządzanie usługami teleinformatycznymi. COPI nie ma jednak osobowości prawnej. Jest samobilansującą się jednostką gospodarczą w ramach KGHM. Ponadto, ze względu na aktywny sprzeciw organizacji związkowych, nie ma mowy o przekształceniu COPI z oddziału KGHM w odrębny podmiot gospodarczy w Grupie.

Piotr Pawłowski ma duże doświadczenie w budowie i rozwoju centrów usług współdzielonych. Przez lata budował tego typu organizację w chemicznej Grupie Rokita, która została przejęta w 2002 r. przez niemiecki koncern Petro Carbo Chem (PCC). Nowy właściciel powierzył tej organizacji obsługę pozostałych spółek Grupy na całym świecie. "Koncepcja centrum usług współdzielonych staje się powszechnym i standardowym rozwiązaniem" - mówi. Miał on okazję potwierdzić swoje doświadczenia z PCC Rokita podczas dziewięciu miesięcy pracy w Volvo IT, organizacji świadczącej usługi IT dla tej całej grupy motoryzacyjnej.

"Tam przekonałem się, że nie da się wymyślić koła na nowo. Szwedzki koncern stosuje model usługowego IT podobny do tego, który stworzyłem w spółce Rokita od podstaw, a przecież w Volvo jego korzenie sięgają lat 60. XX wieku" - mówi Piotr Pawłowski. Do KGHM trafił wraz z Mirosławem Krutinem, który został mianowany prezesem miedziowej grupy, a wcześniej przez lata kierował PCC Rokita. "Przez lata nasza współpraca układała się bardzo dobrze. Ofertę z KGHM przyjąłem, gdyż oczekiwano ode mnie tego, na czym znałem się najlepiej" - mówi Piotr Pawłowski.

Poznaj swój koszt

Nowy szef COPI od 2009 r. wprowadził zmiany w rozliczaniu usług teleinformatycznych. Do tej pory ich użytkownicy, czyli strona biznesowa, płacili ryczałtem. "Należało to zmienić, gdyż zamawiający usługę właściciel biznesowy nie widział jej realnych kosztów" - argumentuje Piotr Pawłowski. Charakter współpracy został zmieniony na model przypominający rozwiązania komercyjne. Obecnie COPI funkcjonuje w oparciu o umowy z określonym parametrem SLA dla poszczególnych produktów i usług, które zawierają również ceny jednostkowe. Wszyscy klienci Ośrodka, czyli oddziały i spółki Grupy KGHM, są już rozliczani na podstawie cen jednostkowych i liczby usług, którą mogą w ramach umowy zmieniać. "To są najważniejsze zmiany organizacyjne i najbardziej istotne w zarządzaniu IT w grupie KGHM" - podkreśla Piotr Pawłowski.


TOP 200