Zintegrowana komunikacja i wideokonferencje

Cyfrowa komunikacja wykorzystująca protokół IP i związana z nią integracja systemów telekomunikacyjnych oraz informatycznych to nieunikniony kierunek rozwoju technologii komunikacyjnych. Spośród aplikacji obsługiwanych przez systemy UC, to transmisje plików wideo (m.in. wideokonferencje, także w jakości HD) mają w najbliższych latach zdominować ruch w globalnej sieci.

Już od kilku lat protokół IP jest podstawą nowej generacji systemów UC (unified communications - zintegrowana komunikacja). Określenie to nie jest jednoznacznie zdefiniowane i praktyczne funkcje systemów UC mogą być różne. Z punktu widzenia sieci oznacza integrację transmisji danych, głosu i wideo w jednolitym, cyfrowym systemie telekomunikacyjnym. Jeśli chodzi o aplikacje, to VoIP, poczta elektroniczna i komunikatory IM (Instant Messaging) są często uważane za podstawowe elementy każdego systemu UC. Jednocześnie wielu analityków przewiduje, że w najbliższych latach najszybciej będzie wzrastać transmisja wideo, która pod względem ilościowym zacznie dominować w globalnej sieci. A przyczyni się do tego również popularyzacja wideokonferencji, które są jedną z aplikacji związanych z systemami UC.

Firmy analityczne Gartner i Frost and Sullivan zgadzają się, że światowy rynek usług związanych z komunikacją wideo wzrośnie z 83 mln USD w 2008 r. do 940 mln USD w 2015 r., co oznacza 162% średniego wzrostu rocznego. A sumaryczna wartość sprzedaży produktów i usług w tym segmencie sięgnie 8,6 mld USD już w 2013 r.

Producenci sprzętu i oprogramowania muszą planować inwestycje w badania i rozwój linii produktowych z kilkuletnim wyprzedzeniem. Dlatego też przewidywania analityków są dla nich jednym z ważnych elementów przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Pod tym względem, większość z nich zgadza się obecnie, że systemy UC w różnych wersjach i odmianach mają przed sobą obiecującą przyszłość.

Warto zauważyć, że technologie sprzętowe i programowe, będące podstawą wdrażania systemów zintegrowanej komunikacji, są już dostępne. Na ich popularyzację bardziej wpływają obecnie czynniki ekonomiczne, hamujące inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną nowej generacji, oraz niepewność użytkowników co do korzyści, jakie mogą w praktyce uzyskać. W tym ostatnim przypadku najbardziej przekonujące są zyski z zastosowania VoIP, które najłatwiej wyliczyć i zaprezentować. Na swoich stronach WWW producenci często udostępniają proste kalkulatory umożliwiające szacowanie oszczędności jaką daje wdrożenie telefonii IP. Czasami prezentowane są też bardziej szczegółowe wyliczenia źródeł kosztów i zysków, jak np. raport Forrester Consulting przedstawiający analizę praktycznego wdrożenia systemu komunikacji IP (www.siemens-enterprise.com).

Wypowiedź eksperta... Siemens Enterprise Communications

Dariusz Bogusz, architekt systemowy (SOCP #105566) w firmie Siemens Enterprise

Zunifikowana komunikacja to integracja wszystkich środków komunikacji elektronicznej w firmie, mająca na celu maksymalizację korzyści biznesowych.

UC jest przede wszystkim przedsięwzięciem biznesowym. Aspekty techniczne to głównie możliwość integracji konkretnych usług w procesach biznesowych firmy, w jej środowisku IT, komunikacji stacjonarnej i mobilnej, w miejscu i czasie dostosowanym do potrzeb i uwarunkowań firmy. Doceniając znaczenie komunikacji wideo należy zauważyć, że jest to tylko jedna z form porozumiewania się w świecie biznesu. Usługa głosowa jest podstawą multimedialnej komunikacji biznesowej, ponieważ głos jest dostępny wszędzie, intuicyjny, interaktywny po prostu skuteczny. Poza głosem integrowane są również inne usługi.

Dla wdrażania nowych rozwiązań UC bardziej niż liczba usług liczy się wykorzystanie istniejącej infrastruktury firmy. Aby możliwe było elastyczne dostosowanie do zmian w technologii, wymogów biznesu i przyzwyczajeń użytkowników zunifikowana komunikacja w dużych korporacjach musi być oparta na oprogramowaniu. Ważne, aby myśleć kategoriami biznesowymi tzn. nie wsparcie dla najnowszego smartphonu model XYZ, ale wsparcie procesu multimedialnej obsługi Klienta przez pracowników w ruchu (być może z użyciem smartphonu model XYZ).

Unifikacja komunikacji w korporacji opiera się na standardach. Dzięki temu każdy może spróbować jak "smakuje" wideo w standardzie HD jako rozwiązanie klienta SIP dla PC, następnie przejść do biurkowych urządzeń wideo HD i integracji z rozwiązaniami innych dostawców. Interfejsy służące integracji ze środowiskiem IT firmy to obok SIP również SOA / Web Services, SOAP/XML, QSIG i CSTA.

Doceniając wkład vendorów w proces standaryzacji, należy zwrócić uwagę na próby wykorzystania tych samych mechanizmów do narzucenia innym własnych rozwiązań, zwłaszcza tam gdzie jak w przypadku wideo HD istnieje standard.

Myślę, że podobnie jak inni dostawcy rozwiązań UC postrzegamy Google jako giganta, który może na nowo zdefiniować rynek. Bazując na strategii otwartej komunikacji firma Siemens oferuje OpenScape Hosted Edition, które znakomicie wpisuje się w strategię Software as a Service.

Podsumowując Unified Communications to Zarządzanie Dostępnością (Presence), Usługi i Integracja Procesów Biznesowych

• niezależnie od medium komunikacji

• niezależnie od urządzenia końcowego

• w dowolnej infrastrukturze IT i telefonicznej

• w tempie dostosowanym do potrzeb i możliwości firmy


TOP 200