Zintegrowana komunikacja i wideokonferencje

Google i UC

Firma, choć formalnie nie mówi o własnej ofercie UC, to można zauważyć, że Buzz, Google Voice, Google Apps i Gmail tworzą zestaw funkcji, których można oczekiwać od tego typu systemu. A ponieważ Google ma też inne serwisy (Google Maps, , YouTube i Google Video), oferujące unikalne funkcje niedostępne w systemach UC innych producentów, może się wkrótce okazać groźnym konkurentem również w tym segmencie rynku.

Zwłaszcza że wiadomo o przygotowywaniu przez Google własnej technologii dla wielopunktowych systemów wideokonferencyjnych. Na razie słabym punktem firmy jest ograniczony zasięg usług VoIP (Google Voice), które obecnie są oferowane tylko w USA.

Firma ta jest znana przede wszystkim jako producent oferujący darmowe narzędzia i usługi dla konsumentów indywidualnych. Ale jednocześnie stara się systematycznie rozszerzać swoją komercyjną ofertę dla firm i korporacji, np. urządzenia appliance do przeszukiwania zasobów. Jak zauważają specjaliści, model biznesowy Google może pozwolić tej firmie na udostępnienie korporacyjnej platformy UC w cenie znacznie niższej niż inni producenci. A to może zmienić obraz tego segmentu rynku.

Pytania do eksperta... Siemens Enterprise Communications

Jakie są obecnie największe bariery hamujące popularyzację systemów UC?

Największą barierą wydaje się obecnie komplikacja samego UC, choć częściowo minimalizowana przez standardową architekturę SOA i otwarte interfejsy, ułatwiające integrację z innymi rozwiązaniami IT.

Dodatkowo napotykamy bariery związane z przyzwyczajeniami ludzi:

• bariera moralna - po co mi jeszcze jeden PBX, mój stary działa,

• bariera mentalna - po co mi PBX, mam przecież komórki,

• bariera użytkownika - jak ja ich nauczę to obsługiwać,

• bariera organizacyjna - jak ja się dogadam z tymi wszystkimi administratorami (telekomunikacja, wideo, praca grupowa, usługi katalogowe, aplikacje biznesowe, operator rozwiązań mobilnych gsm, administrator bezpieczeństwa.

Każda zmiana wiąże się z niedogodnościami. Ważne, aby korzyści z wdrożenia UC były większe niż jego koszty.

Czy jest możliwa samodzielna analiza kosztów i zysków z wdrożenia UC, czy bez pomocy ekspertów/konsultantów jest to zbyt trudne lub niewykonalne?

Samodzielna prognoza rachunku wyników wydaje się możliwa, choć dostawcy chętnie wspomagają potencjalnych klientów, widząc tu sposób na zwiększenie zainteresowania klienta własnymi rozwiązaniami. Żadna inwestycja nie powinna bazować wyłącznie na teoretycznych wyliczeniach dostawcy, lecz raczej zaadaptować metodologię dostawcy do własnych realiów. Współpraca z dostawcą z pewnością może przyspieszyć sporządzenie własnego Business Case’a, jednak aby stanowił on podstawę do działania, niezbędny jest wkład pracy własnej inwestora: zrozumienie metodologii i założeń dostawcy oraz dotarcie do informacji nie zawsze chętnie upublicznianych w firmach.


TOP 200