Zintegrowana komunikacja i wideokonferencje

Otwartość czy rozwiązania firmowe?

Budowa systemów wykorzystujących mechanizmy komunikacji IP nie jest prosta. Ich efektywne działanie zależy bowiem od dobrej współpracy różnych elementów, które czasami pochodzą od różnych firm. Mimo że istnieją podstawowe przemysłowe specyfikacje, które mają zapewnić ich zgodność i współpracę, to rozwój technologii wciąż wyprzedza standardy. Producenci często oferują rozwiązania, które działają lepiej i efektywniej od standardowych, ale wykorzystują firmowe technologie.

Zintegrowana komunikacja i wideokonferencje

Znaczenie telefonii VoIP, opartej na SIP

Choć ostatnio widać, że producenci coraz bardziej dbają o zwiększenie zgodności między swoimi systemami, a chyba każda firma mówi o "wsparciu dla otwartych standardów", to nie zawsze znajduje to pełne odzwierciedlenie w praktyce. Dlatego planując wdrożenie systemu komunikacji IP, należy zachować ostrożność i przeanalizować współpracę jego elementów lub korzystać z jednolitej platformy. Dotyczy to oczywiście zaawansowanych systemów UC i rozwiązań wideokonferencyjnych.

Przykładem współpracy jest porozumienie Microsoftu i HP. Firmy te ogłosiły w 2009 r. plan wspólnej inwestycji (180 mln USD) w rozwój i marketing produktów i usług UC. Dotyczy ono m.in. integracji Microsoft OCS (Office Communications Server) z systemem wideokonferencyjnym HP Halo oraz zapewnienia wsparcia dla OCS przez oprogramowanie HP Business Technology Optimization, poprzez wprowadzenie mechanizmów pomiaru jakości usług związanych z transmisją głosu i wideo w sieciach IP.

Z kolei Cisco zdecydowało się ostatnio na udostępnianie niezależnym producentom bezpłatnych licencji na własny protokół komunikacyjny TIP (Telepresence Interoperability Protocol), co ma ułatwić zapewnienie pełnej zgodności urządzeń wideokonferencyjnych innych firm z rozwiązaniami Cisco. Porozumienia dotyczące licencjonowania TIP podpisały już Lifesize, Radvision i Tandberg (jego przejęcie przez Cisco jest w trakcie realizacji). W ten sposób Cisco chce wzmocnić pozycję swojej technologii, a jednocześnie zapowiada, że protokół TIP zostanie przedstawiony jako propozycja otwartego standardu komunikacji dla systemów wideokonferencyjnych. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy i jakiej organizacji projekt zatwierdzenia odpowiedniej specyfikacji zostanie zaproponowany.

Niektórzy producenci, jak na przykład Siemens Enterprise Communications, promują już istniejące, otwarte standardy takie jak w przypadku telefonii IP, protokół SIP (Session Initiation Protocol). A jednocześnie oferują rozwiązania modułowe umożliwiające skalowanie nie tylko rozmiarów systemu (liczby użytkowników), ale również jego funkcji. Przykładem może być zestaw rozwiązań Siemens OpenScape umożliwiający budowę systemu telefonii IP w oparciu o istniejącą infrastrukturę sieciową, a później rozszerzenie jego funkcji przez instalację dodatkowych aplikacji klasy UC, jak OpenScape Video (wideokonferencje), OpenScape Mobility (integracja komunikacji z wykorzystaniem sieci Wi-Fi i GSM) lub OpenScape Messaging (zintegrowane, multimedialne skrzynki pocztowe).


TOP 200