Zarządzanie na wyższym poziomie

Najwięksi dostawcy pakietów do zarządzania infrastrukturą informatyczną sięgają nie tylko po nowe funkcje, ale także nowe idee.

Najwięksi dostawcy pakietów do zarządzania infrastrukturą informatyczną sięgają nie tylko po nowe funkcje, ale także nowe idee.

Producenci narzędzi do zarządzania infrastrukturą informatyczną wciąż wzbogacają je w nowe moduły i funkcje. Aby zainteresować klientów, sięgają nie tylko po nowe funkcje, ale także nowe idee. Najlepszym przykładem jest forsowana przez HP idea zarządzania na wyższym poziomie abstrakcji - nie tyle infrastrukturą, ile usługami, a nawet procesami biznesowymi.

Przedstawiamy przegląd wybranych nowości w ofercie czterech największych producentów rozwiązań zarządzania systemami informatycznymi: BMC Software, Computer Associates, Hewlett-Packard oraz IBM/Tivoli.

BMC Software

W stronę usług

Niektórzy żartują, że BMC to skrót od Buy More Companies. Rzeczywiście, strategia BMC ostatnio przypomina strategię Cisco. Pod koniec ub.r. BMC Software przejęła firmę Remedy, producenta oprogramowania przeznaczonego m.in. do wspierania pracy działów help desk, inwentaryzacji zasobów IT oraz zarządzania konfiguracją sprzętu i oprogramowania. W marcu br. BMC kupiła kolejną firmę: ITMasters - dostawcę rozwiązań pozwalających definiować procesy biznesowe i kojarzyć je z konkretnymi systemami i usługami.

Dzięki połączeniu produktów własnych i niedawno przejętych BMC zamierza oferować klientom nie tyle narzędzia do zarządzania infrastrukturą, ile systemy do zarządzania jakością usług. Celem tworzenia takich narzędzi było, by zmiany w strategii biznesowej można było łatwo przekładać na zmiany w konfiguracji infrastruktury informatycznej i odwrotnie - badać, jak zmiana konfiguracji wpłynie na realizację procesów biznesowych czy umów SLA itp. W praktyce będzie to wykonywane m.in. poprzez osadzenie rdzenia systemu przetwarzania zdarzeń MasterCell firmy ITMasters wewnątrz flagowego produktu BMC (BMC Patrol Enterprise Manager). Wraz z nim pakiet BMC zostanie wzbogacony w rozbudowane narzędzia raportujące.

Na początku roku pojawiły się informacje, że firma rezygnuje z pakietu Patrol Storage Manager przeznaczonego do zarządzania systemami pamięci masowych. Narzędzia te jednak zostaną włączone do pakietu do zarządzania procesami biznesowymi Business Service Management.

Oferowany dotychczas pakiet BMC Patrol for SLM (Service Level Management) jest obecnie zastępowany nowym produktem SLM Express. Stworzono go na podstawie produktu zakupionego w ub.r. od partnera BMC - firmy ASA Knowledge. Nowością jest tu przede wszystkim znaczne rozszerzenie funkcji analizy danych (m.in. analizy wielowymiarowe, drążenie danych) i raportowania.

Patrolowanie sieci

Zarządzanie na wyższym poziomie

Patrol Express - "LEkka" wersja systemu bmc

Jesienią ub.r. w ofercie BMC pojawił się Patrol Express - system do monitorowania infrastruktury nie wykorzystujący agentów, lecz pracujący jako samodzielny serwer analizujący przesyłane w sieci protokoły systemowe i aplikacyjne. Wśród nich są m.in. WMI i PerfMon (Windows), Ping i Rmon (Unix), SQLNet i Net8 (Oracle) oraz wiele innych. Na rynek europejski nowy produkt trafił dopiero teraz, co BMC tłumaczy przedłużającymi się negocjacjami z Bea Systems w sprawie licencjonowania OEM serwera aplikacji WebLogic, będącego rdzeniem Patrol Express.

Kolejny nowy produkt to Patrol Perceive, będący lżejszą wersją, nie wymagającą centralnego repozytorium, pakietów Patrol Perform i Patrol Predict służących do monitorowania wydajności systemów operacyjnych i baz danych. Nowe oprogramowanie komunikuje się bezpośrednio z agentami, a interfejs stanowi przeglądarka. Produkt ten - znacznie tańszy od Patrol Perform i Patrol Predict - jest przeznaczony dla małych i średnich firm.

Wywiad środowiskowy

Niedawno wprowadzono nową wersję flagowego produktu BMC do zarządzania systemami operacyjnymi, bazami danych i typowymi aplikacjami - Patrol 7. W przeciwieństwie do dotychczasowej dwuwarstwowej architektury Patrol Classic, Patrol 7 - oprócz konsoli i agentów - ma także warstwę pośrednią: RTS (Real Time Server). Dzięki zawartemu w nim centralnemu repozytorium zdarzeń i wartości monitorowanych parametrów oprogramowanie umożliwia korelowanie informacji z wielu różnych systemów składających się na jedną usługę. Ponadto zastosowanie RTS pozwala na lepsze skalowanie i tworzenie instalacji o podwyższonej dostępności - serwerów stand-by lub farm równoważących obciążenie. Nowe produkty, oparte na Patrol 7, to Patrol for MS Windows 3 i patrol for Unix 9.

Wraz z Patrol 7 na rynek wchodzą dwie nowe wersje konsol Patrol Central Operator. Pierwsza z nich to klient Windows, druga zaś - przeglądarka współpracująca z serwerem WWW. BMC zapewnia, że wszystkie nowe programy i wersje działają z istniejącymi agentami BMC Patrol, w jednej sieci zaś można uruchamiać jednocześnie zarówno stare, jak i nowe rozwiązania.

Zarządzanie na wyższym poziomie

BMC DB X-RAY - Komponent do monitorowania baz danych

Kilka nowości pojawiło się także w DB Tools - serii produktów przeznaczonych do monitorowania i zarządzania bazami danych. Należy do nich pakiet Smart DBA Performance Solutions for Microsoft SQL Server. Smart DBA, który dotychczas był dostępny jedynie dla baz Oracle i IBM DB2 UDB, jest narzędziem do monitorowania pracy serwerów baz danych. Konsola SmartDBA Cockpit integruje zarządzanie pracą działającego dotychczas samodzielnie narzędzia SQL BackTrak for Microsoft SQL Server, które służy do tworzenia kopii bezpieczeństwa i odzyskiwania danych po awarii. Nowością są też narzędzia dla baz danych IBM DB2 UDB. Komponent DB X-Ray służy do podglądu bieżących sesji, zapytań, stopnia obciążenia systemu, czasów odpowiedzi itp.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200