Zarządzanie desktopami w sieciach LAN

Ciągły wzrost liczby stacji roboczych w sieciach przedsiębiorstw to dla administratora poważne wyzwanie: jak sprawnie aktualizować oprogramowanie na każdej z nich. Jest to problem zarówno natury inwentaryzacyjnej - wiedza o zawartości każdej stacji roboczej, jak również technicznej - sprawne uaktualnienie setek lub tysięcy stacji funkcjonujących w danej organizacji. Narzędzia wspomagające zarządzanie desktopami pozwalają na automatyzację procesów inwentaryzacyjnych i dystrybucyjnych.

Ciągły wzrost liczby stacji roboczych w sieciach przedsiębiorstw to dla administratora poważne wyzwanie: jak sprawnie aktualizować oprogramowanie na każdej z nich. Jest to problem zarówno natury inwentaryzacyjnej - wiedza o zawartości każdej stacji roboczej, jak również technicznej - sprawne uaktualnienie setek lub tysięcy stacji funkcjonujących w danej organizacji. Narzędzia wspomagające zarządzanie desktopami pozwalają na automatyzację procesów inwentaryzacyjnych i dystrybucyjnych.

Redukcja kosztów prowadzenia biznesu jest podstawowym zagadnieniem ekonomicznym. A jedną z bardziej natarczywych kwestii stawianych przed informatykami jest sposób na redukcję kosztów utrzymania i zarządzania setek czy tysięcy desktopów w dużych sieciach korporacyjnych - w sposób nie wpływający na zdolności operacyjne firmy.

Zarządzanie i utrzymywanie desktopów stanowi coraz pokaźniejszą część kosztów utrzymania infrastruktury informatycznej przedsiębiorstw. Starając się obniżyć te koszty, organizacje zaczynają coraz częściej korzystać z oprogramowania zarządzającego, automatyzującego szereg procesów związanych z utrzymaniem desktopów (wg badań IDC w 2000 r. wydano o 117 proc. więcej pieniędzy na ten cel niż w 1999 r., a prognozy na 2001 przewidują wzrost o 78 proc.).

Inwestując w takie oprogramowanie organizacje mają nadzieję nie tylko na redukcję kosztów utrzymania urządzeń podłączonych do sieci, ale także na zwiększenie wydajności pracy administratorów i użytkowników desktopów.

Każdego dnia administratorzy dużych sieci wykonują szereg zadań związanych z obsługą użytkowników, desktopów i serwerów. Ponieważ jednak każda przerwa w dostępie do zasobów czy usług informatycznych oznacza obniżenie wydajności pracy pracowników korzystających z tych zasobów, administratorzy muszą wykonywać swoje obowiązki w sposób efektywny, podejmując szereg kroków minimalizujących czas wyłączenia z pracy poszczególnych zasobów sieci. Do obowiązków administratora sieci należą zazwyczaj:

 • Wdrażanie nowego wyposażenia na stacjach roboczych.

 • Instalowanie i uaktualnianie oprogramowania w sieci - włączając w to wymianę pakietów oprogramowania.

 • Utrzymywanie aplikacji sieciowych na ustalonym poziomie uaktualnień w celu zapobieżenia niespójności pracy desktopów.

 • Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania desktopów.

 • Uwzględnianie w infrastrukturze informatycznej zmian organizacyjnych: łączenie (dzielenie) poszczególnych komórek organizacyjnych, tworzenie nowych, przemieszczanie pracowników.

 • Unieważnianie uprawnień dostępu do poszczególnych aplikacji programowych i mechanizmów dostępnych na desktopach.

 • Zabezpieczanie sieci przed nieuprawnionym dostępem zarówno z zewnątrz, jak i z wewnątrz organizacji.

 • Pomoc użytkownikom mającym problemy z aplikacjami lub konfiguracją.

  Oprogramowanie zarządzania desktopami ułatwia administratorom zadanie obsługi zmian i przesunięć personalnych, jak również opanowanie zwiększającej się różnorodności desktopów i różnego rodzaju urządzeń naręcznych.

  Każde wyłączenie desktopów z eksploatacji - spowodowane przez niesprawny sprzęt czy oprogramowanie, a także brak uaktualnienia - wpływa na wydajność pracy ich użytkowników. Automatyzacja procesów zarządzania desktopami pozwala minimalizować czas oczekiwania na wsparcie techniczne, redukując także czas przestojów spowodowanych czynnościami administracyjnymi, takimi jak aktualizacja oprogramowania, wprowadzanie do sieci nowych desktopów czy użytkowników, i działaniami związanymi z inwentaryzacją sprzętu i oprogramowania.

  W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy na rynku narzędzi do zarządzania desktopami zaszły pewne zmiany - część dostawców nadal oferuje kompletne zestawy narzędzi zarządzania, podczas gdy inni zrezygnowali z kompletnych zestawów na rzecz oferowania wybranych narzędzi w specyficznych obszarach zarządzania.

  Dużym wyzwaniem dla dostawców tego typu oprogramowania staje się potrzeba zarządzania coraz liczniejszymi użytkownikami mobilnymi, wyposażonymi w laptopy i urządzenia działające w technice bezprzewodowej. (Wg prognoz IDC w 2003 r. ponad 22 proc. czasu zabierze amerykańskim administratorom zarządzanie zdalnymi i mobilnymi pecetami czy też komputerami naręcznymi). Bez odpowiedniego oprogramowania zarządzanie tak złożonym środowiskiem może stać się zadaniem praktycznie niewykonalnym. Niektóre produkty dostępne na rynku, np. ZENworks Novella, są adresowane również do użytkowników mobilnych, ale dziedzina ta ciągle wymaga sporych ulepszeń.

  Listę powszechnie używanych mechanizmów zarządzania desktopami otwiera dystrybucja oprogramowania. Zarządzanie aktywami - w rozumieniu inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania - jest kolejną ważną funkcją dla wielu organizacji, a w miarę coraz szerszego wdrażania Windows 2000 staje się ono sprawą kluczową, ponieważ w procesie migracji niezbędne jest określenie, ile maszyn ma wystarczająco szybki procesor, dostateczną pamięć dyskową i pamięć operacyjną - czynniki determinujące możliwość bezpośredniego przejścia do poziomu Windows 2000 Professional.


 • TOP 200