Wirtualizacja pamięci masowej

Technologia wirtualizacji serwerów fizycznych na dobre zagościła w firmowych centrach danych, oferując wiele wymiernych korzyści. Zeszłoroczny raport firmy Gartner, dotyczący kluczowych technologii roku 2009, przyznał wirtualizacji palmę pierwszeństwa nie tylko ze względu na możliwość wirtualizacji serwerów, lecz także zwiększające się możliwości wirtualizacji niemal wszystkich komponentów w centrum danych. Czy po zwirtualizowaniu serwerów nadejdzie zatem era powszechnej wirtualizacji pamięci masowej?

Wirtualizacja pamięci masowej

Lawinowy przyrost informacji oraz ich postępująca digitalizacja sprawiają, że stale rośnie zapotrzebowanie na pamięć masową. W okresie spowolnienia gospodarczego organizacje i instytucje zmuszane są jednak do cięcia kosztów i ograniczania wydatków, co wymusza także redukcję budżetów inwestycyjnych (Capex) i operacyjnych (Opex) - przeznaczonych na infrastrukturę informatyczną (w tym na pamięci masowe). Dlatego też, bardziej niż kiedykolwiek, ważna staje się umiejętność osiągania zamierzonych celów przez maksymalne wykorzystywanie posiadanych zasobów. Stąd też rosnące zainteresowanie technologią wirtualizacji i oferowanymi przez nią możliwościami. Jak powiedział Philip Korinek, Program Manager, Hardware and Storage, IDC CEMA -“Obecna sytuacja spowodowała, że menedżerowie odpowiedzialni za przechowywanie danych ponownie przeliczają swoje budżety. Powoduje to wzrost zainteresowania wykorzystaniem ekonomicznych technologii przechowywania danych do obsługi najważniejszych potrzeb firm oraz wzrost popularności bardziej efektywnych kosztowo strategii, takich jak wirtualizacja".

Wirtualizacja pamięci masowej

Wirtualizacja w wydaniu dla pamięci masowych to swego rodzaju warstwa abstrakcji nad fizycznymi urządzeniami pamięci masowej, w której zachodzi proces tworzenia wspólnej przestrzeni adresowej, złożonej z jednostek logicznych utworzonych na wielu heterogenicznych pamięciach masowych. Zwirtualizowane zasoby są prezentowane systemowi operacyjnemu, aplikacjom oraz użytkownikom. Technologia wirtualizacji pamięci masowej jest sercem i duszą wszystkich kontrolerów podsystemów dyskowych. Każda macierz dyskowa ma warstwę wirtualizacji. Pojęcie wirtualizacji można także rozumieć w szerszym kontekście, obejmującym warstwę abstrakcji ponad fizycznymi macierzami dyskowymi.

Architektura rozwiązań

Decydując się na wdrożenie technologii wirtualizacji pamięci masowej, najpierw należy wybrać właściwe miejsca jej implementacji. Dostępne na rynku rozwiązania różnią się między sobą głównie tym, gdzie po ich zastosowaniu w środowisku informatycznym będzie zachodził proces wirtualizacji. W zależności od zamierzonych celów i oczekiwanych korzyści możliwa jest jej implementacja symetryczna w ścieżce danych (in-band) lub asymetryczna poza ścieżką (out-band). W związku z tym motor wirtualizacji może działać na serwerze (hoście), na przełączniku sieci SAN, na dedykowanym urządzeniu tzw. virtualization appliance lub na samej pamięci masowej. Każda z metod ma określone wady i zalety, a wybór jednej z nich zależy zawsze od architektury środowiska, w którym planowane jest wdrożenie technologii wirtualizacji.


TOP 200