Windows 95 - przed premierą

Niestety ten tryb pracy nie dotyczy aplikacji 16-bitowych. Są one w dalszym ciągu zarządzane w kooperatywnym modelu wielozadaniowym (tak, jak to robi dzisiaj Windows 3.1) i oczekują w kolejce na sygnał aktualnie pracującej aplikacji że ta dopuszcza do pracy swoich następców - nie mogą pracować w trybie wielowątkowym, a źle zbudowana aplikacja 16-bitowa może zawiesić pracę - mimo to działająca w tym czasie aplikacja Win32 dalej korzysta z pracy w trybie wielozadaniowym z wywłaszczeniem a zawieszoną aplikację można usunąć (po naciśnięciu CTRL-ALT-DEL wyświetla się tabela aktualnie wykonywanych zadań a użytkownik może działanie każdego z nich niezależnie od innych zakończyć - jest to tzw. local reboot).

Wniosek dla użytkowników Windows 95 jest prosty - czym wcześniej przejdziemy na aplikacje 32-bitowe tym lepiej.

Między Windows 3.1/Windows for Workgroup a Windows NT - strategia "architektury skalowalnej"

Pierwszym, w pełni 32-bitowym systemem operacyjnym opracowanym przez Microsoft jest Windows NT. Jest on platformą pracy dla 32-bitowych aplikacji, które korzystają z Win32 API (Application Programming Interface). Jest to zestaw (biblioteka) procedur i funkcji systemu operacyjnego, którą można wykorzystać przy pisaniu aplikacji (odpowiednikiem tej biblioteki dla Windows 3.x jest zestaw Win16 API, z kolei API dla systemu DOS to programy obsługi odpowiednich przerwań pracy mikroprocesora).

Pojęcie Win32 API jest terminem ogólym - system Windows NT jest jedną z możliwych implementacji Win32. Wkrótce po rozpoczęciu sprzedaży Windows NT Microsoft opublikował kolejny element Win32 API zwany Win32s (s jak subset - podzbiór).

Win32s pozwala na takie rozszerzenie pracy Windows 3.x, że można na komputerach wyposażonych w to środowisko uruchamiać niektóre aplikacje "ze świata" Windows NT. Z kolei dla wersji Windows 95 utworzono nowy zestaw Win zwany przez niektórych Win32c. Zawiera on wszystkie funkcje Win32s dodając ponadto wiele możliwości Windows NT. Zarówno Win32s jak i Win32c jest podzbiorem Win32.

Warto jeszcze dodać, że aby zmniejszyć kod Windows 95 zdecydowano się na kilka uproszczeń w jego konstrukcji - zastosowano w nim na przykład 16-bitowy mechanizm zarządzenia oknami i wyświetlania na ekranie - zgodny z Win16 i zrezygnowano z implementacji kodu Unicode (32-bitowy zestaw międzynarodowych znaków diakrytycznych).

Windows 95 jest więc i 16- i 32-bitowym systemem, który odchodzi od ograniczeń jakie narzucał system DOS/Windows 3.x i zawiera wiele zalet Windows NT "przykrojonych" za pośrednictwem Win32c do możliwości współczesnych komputerów osobistych. Zostało to osiągnięte przy zachowaniu zgodności z dotychczas żytkowanym oprogramowaniem i sprzętem komputerowym.

Windows 95 wymaga 8 MB RAM (minimum dla uruchomienia systemu to 4 MB RAM) a nie 20 MB jak Windows NT (minimum dla tego systemu to 16 MB - sam kod zajmuje 12 MB pamięci).

Dla każdego coś miłego

Windows 95 rozbudowano w oparciu o 32-bitowy kernel i 32-bitowe sterowniki pracujące w trybie z ochroną pamięci. Użytkownik może jednocześnie dość bezpiecznie korzystać z aplikacji 16-bitowych oraz uruchamiać aplikacje 32-bitowe. Dla zasmakowania pracy 32-bitowej trzeba jednak mieć 8 MB RAM. Aby zachęcić użytkowników, Microsoft dołączył do systemu zestaw 32-bitowych aplikacji - jest tu 32-bitowy odpowiednik Paintbrusha - program Paint, zamiast Write i Notepad jest WordPad (oba są serwerami OLE), HyperTerminal, który jest 32-bitowym odpowiednikiem aplikacji komunikacyjnej Terminal oraz nową aplikację Backup.

Dodatkowo Windows 95 zawiera cały zestaw usług dla napędów dyskowych - są to Disk Defragmenter (do logicznego ułożenia przechowywanej informacji na dysku), ScanDisk (dla kontroli i ew. rekonstrukcji uszkodzonej informacji) czy DriveSpace Disk (kompresja/dekompresja). Współpracują one zarówno z napędem dysku twardego jak i dyskietek.

Kolejne ułatwienie dla obsługi współczesnych komputerów to pełna współpraca z urządzeniami które po zainstalowaniu mogą się w sposób automatyczny zainstalować i skonfigurować do zastanych urządzeń i stosują się do konwencji P 95 (Plug & Play dla Windows 95 - włącz i pracuj).


TOP 200