Windows 95 - przed premierą

Ważniejsze właściwości Windows 95

INTERFEJS

Interfejs zbudowany w oparciu o obiekty graficzne (ikony) i system menu budowany hierarchicznie począwszy od przycisku Start na pasku zadań (Taskbar)

Pasek zadań (Taskbar) monitoruje listę uruchomionych aplikacji i pozwala na łatwe przełączanie się między nimi

CTRL-ALT-DEL pozwala na bezkolizyjne zakończenie działania zawieszonej aplikacji

Recycle Bin - usuwanie plików do "kosza na śmieci", z możliowścia ich odzyskania lub bezpowrotnego usunięcia.

Zamiast File Managera opracowano bardziej intuicyjny Windows Explorer

SYSTEM

Architektura w większości 32-bitowa (kernel) z dużymi obszarami 16-bitowymi

Współpraca z aplikacjami Win32, Win16 i MS-DOS.

Praca w trybie wielozadaniowym ze wstępnym wywłaszczeniem (preemptive multitasking) w trybie chronionym (protected mode) dla aplikacji Win32

Możliwość stosowania tzw. długich nazw plików (do 256 znaków)

Możliwość kompresji/dekompresji danych na dysku

WSPOŁPRACA Z URZĄDZENIAMI

Automatyczna instalacja i autokonfiguracja urządzeń dołączanych do komputera (wg specyfikacji Plug & Play - włącz i pracuj)

Możliwość zmiany właściwości użytkowych urządzeń w czasie pracy Windows 95 - np przełączanie rozdzielczości monitora w marszu

Korzystanie z najnowszych funkcji urządzeń - np. praca energooszczędna wg Energy Star

WŁAŚCIWOŚCI SIECIOWE

Otwarta, 32-bitowa architektura sieciowa - 32-bitowe oprogramowanie klasy klient, 32-bitowe oprogramowanie udostępniające pliki i drukarki, 32-bitowe protokoły sieciowe, 32-bitowe sterowniki kart sieciowych.

Integracja z sieciami NetWare 3.x i 4.x Novella

Implementacja TCP/IP co pozwala na korzystanie z możliwości sieci Internet; implementacja protokołów IPX/SPX, NetBEUI; możliwość korzystania z SNMP

Współpraca jako klient z systemami jak Windows for Workgroup, Windows NT Server, LAN Manager, LAN Server, DEC

Pathworks AT & T Starlan

DRUKOWANIE

32-bitowy podsystem Print

Dopasowywanie kolorów wg licencji Kodak (ICM - Image Color Matching) dla drukarek, monitorów i skanerów


TOP 200