Windows 95 - przed premierą

ŁĄCZNOŚĆ

Komunikacja via sieć telefoniczna, ISDN, sieć połączeń komórkowych, sieć połączeń cyfrowych oparta o architekturę 32-bitową, pracującą w trybie chronionym

Otwarta (część WOSA - Windows Open Service Architecture) na aplikacje innych firm bilioteka funkcji TAPI (Telephony API)

Sterowniki modemów, w tym ECP (Enhanced Capabilities Ports) dla obsługi przyszłych, bardzo szybkich konstrukcji modemów opartych o pracę łącz równoległych

Możliwość pracy w środowisku bezprzewodowym i urządzeń przenośnych

PRACA GRUPOWA

Klient dla Lotus Notes, Microsoft Mail i CompuServe Information Manager

Nadawanie i odbiór poczty elektronicznej w systemach poczty E-mail i Internet: możliwość korzystania z systemów opartych o BBS

Korzystanie z MAPI (Messaging API)

Wbudowany system MS Exchange (klient dla e-mail i pracy grupowej) łączący się z praktycznie wszystkimi systemami tego typu włączając w to MS Mail

Możliwość otrzymywania i wysyłania faxów bezpośrenio z desktopu (MS Fax). Wbudowany FaxViewer i zabezpieczenie faxowanych materiałów przed niepowołanym dostępem przy użyciu kodu RSA.

ZDALNE SERWISY SIECIOWE

Dostęp do MSN (The Microsoft Network) - serwisu sieciowego zbudowanego przez Microsoft specjalnie dla nabywców Windows 95.

MULTIMEDIA

Wbudowany program Video for Windows obsługujący cyfrowe pliki wideo.

Wbudowane oprogramowania dla plików MIDI i ,WAV.

Dołączona aplikacja CD Player pozwalająca na odtwarzanie audio CD

Wbudowana obsługa standardu CD+ - pozwala na obsługę odtwarzaczy CD i czytników CD-ROM; możliwość sterowania pracą dysków XA jak Kodak PhotoCD czy Video CD

Opracowana nowa technologia dla szybkiego operowania bitmapami. MS ma nadzieję ściągnąć w ten sposób twórców gier komputerowych na platformę Windows 95.

NIEKTÓRE DOŁĄCZONE APLIKACJE

Paint - 32-bitowy odpowiednik Paintbrusha (serwer OLE)

WordPad - 32-bitowy odpowiednik Write (serwer OLE)

Backup - nowa aplikacja pozwalająca na archiwizowanie plików na takich mediach jak HDD, FDD, różnego typu taśmy QIC itp.

HyperTerminal - 32-bitowym odpowiednik aplikacji komunikacyjnej Terminal - dzięki tej aplikacji można się połączyć z hostem lub innym PC w trybie asynchronicznym.

Zestaw usług dla napędów dyskowych - Disk Defragmenter (do logicznego ułożenia przechowywanej informacji na dysku), ScanDisk (dla kontroli i ew. rekonstrukcji uszkodzonej informacji) czy DriveSpace Disk (kompresja/dekompresja). Współpracują one zarówno z napędem dysku twardego jak i dyskietek.


TOP 200