Urząd tu i wszędzie

Gis.gdansk.gda.pl

Internauta, wybierając się do Gdańska, powinien skorzystać z tego serwisu. Oprócz typowych, wybranych warstw z miejskiego SIP-u, np. nazwy ulic, działki i budynki, serwis zawiera też informacje o inwestycjach, mapy satelitarne i lotnicze oraz unikalne mapy historyczne (z rozwojem i zmianami nazw dzielnic Gdańska oraz zdjęcia lotnicze z 1947 r. w porównaniu z aktualnym stanem). Użytkownik ma zatem możliwość zdalnego korzystania z zasobów kartograficznych miasta w taki sposób, jak jest to możliwe przy zastosowaniu profesjonalnych rozwiązań z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej. "Zostały udostępnione zaawansowane funkcje wyszukiwania, pomniejszania i powiększania, dostępu do informacji tekstowej o obiektach oraz nakładania na siebie wielu warstw map. Umożliwia to dostęp do profesjonalnej informacji przydatnej w codziennym życiu obywatela (hotele, restauracje, komunikacja miejska, urzędy i budynki użyteczności publicznej, rekreacja), ale również dla inwestorów (położenie obiektów względem różnych form zagospodarowania i w kontekście lokalizacji geodezyjnej)" - wyjaśnia Wiesław Patrzek.

Dzięki tej wizycie internauta lepiej zrozumie zasady planowania przestrzennego w mieście - podstawy działania miasta. Gdański SIP ułatwia proces tworzenia planów przestrzennych - niedawno stuosobowy zespół planistów otrzymał nową aplikację przeznaczoną do przygotowywania planów miejscowych. Prościej jest zarządzać wolnymi gruntami i nieruchomościami należącymi do miasta. Wreszcie SIP jest integralną częścią Systemu Bezpieczeństwa Miasta.

Zarządzanie kryzysowe i koordynacja pracy służb ratownictwa stały się udaną próbą zastosowania nowych technologii. Gdańsk jest szczególnie wyczulony na sprawne działanie straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, policji czy też służb miejskich po tragicznych wypadkach w latach 1994-95 (eksplozja gazu w wieżowcu; pożar hali widowiskowej w czasie koncertu). By ułatwić współpracę między nimi, powstały system jest zintegrowaną z bazą graficzno-tekstową, zawierającą wszystkie niezbędne informacje do sprawnego przeprowadzania akcji ratowniczych. W rezultacie powstało miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, gdzie wspólnie dyżurują strażacy, lekarze i pracownicy służb miejskich.

System zawiera dokładne dane na temat rozmieszczenia stacji pogotowia, szpitali, ośrodków zdrowia, ale także prywatnych adresów lekarzy z podziałem na ich specjalności. W razie katastrofy możliwe jest szybkie określenie, które najbliższe szpitale mogą przyjąć poszkodowanych, czy są inne miejsca pomocy sanitarnej (szkoły, internaty, hotele), a także czy istnieje możliwość wyznaczenia najkrótszej drogi ewakuacji lub wytyczenia trasy objazdów. Można również dokonać szybkiej analizy bezpośredniego sąsiedztwa miejsca zdarzenia, np. pod kątem zagrożeń skażeniem materiałami niebezpiecznymi.

Ważniejsze funkcje systemowe służą do przygotowania i nadzorowania imprez masowych, takich jak obchody 1000-lecia miasta, doroczny Jarmark Dominikański czy inne festyny. Informacje wykorzystywane do tych celów dotyczą lokalizacji takich obiektów, jak parkingi, restauracje, szalety, baza noclegowa i komunikacja miejska.

Nowością w skali kraju jest projekt wspomagania pracy Centrum Zarządzania Kryzysowego przez uruchomione na terenie Trójmiasta 3 stacje georeferencyjne. Będą one wykorzystywane do śledzenia np. pojazdów policji. Rozpoczęły się właśnie przetargi na systemy do śledzenia pojazdów (połączenie GPS z SIP-em). Pierwsze wdrożenia pilotowe do monitoringu 20 pojazdów policji nastąpią pod koniec br., pełna realizacja planowana jest na przyszły rok.

Władze miasta zakupiły też kamery, które rozlokowano w newralgicznych punktach np. na Długim Targu. Stanowią one trzon systemu monitoringu miasta, nadzorowanego z Komendy Miejskiej Policji. Zdaniem Jerzego Gwizdały, kamery spłaciły się już z nawiązką (widok z dwóch kamer jest udostępniony w internetowym serwisie miejskim: www.gdansk.pl), ponieważ spadła liczba kradzieży kieszonkowych, będących przez ostatnie lata plagą w ulubionym przez turystów historycznym centrum Gdańska.


TOP 200