Unified Communications, czyli Umiejętnie i Celowo

UC wciąż się rozwija

Według danych firmy MZA, w II kw. 2010 r. wyraźnie wzrosła sprzedaż systemów PBX/IP PBX (o 16% w porównaniu z "kryzysowym" 2009 r.), a te ostatnie (IP PBX) stanowią podstawę wdrożeń wszystkich aplikacji Unified Communications. Dostawcy sprzedali 12,96 mln linii, w tym 32% należało do rozwiązań opartych na IP. Dynamika przyrostu sprzedaży systemów IP PBX wyniosła 27% (była więc wyższa od ogólnej, wynoszącej 16%) w stosunku do II kw. 2009 r., co dodatkowo umacnia obserwowane tendencje na rynku ("All-IP") i pośrednio wpływa na rozwój UC. Cieszy także fakt, że adaptacja telefonii IP wzrosła aż o 33% w segmencie małych firm, które mają zwykle niewielkie możliwości inwestycyjne. Na rynku systemów IP liderem pozostaje Cisco, kolejne miejsca przypadły w badaniu MZA firmom Avaya i NEC.

Prognozując popyt na rozwiązania Unified Communications, nie można zapominać o wzroście znaczenia nowych usług związanych z szeroko pojętą komunikacją. Brak masowych wdrożeń wciąż drogich systemów UC spowodował, że na rynku pojawiła się nisza, którą przynajmniej w pewnym stopniu może wypełnić usługa CaaS (Communication as a Service). Oferowanie części funkcjonalności narzędzi typu UC w formie usług wykupowanych u dostawcy niesie wiele korzyści. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na komunikację, infrastrukturę IT, możliwość dostosowania miesięcznych opłat abonamentowych do aktualnego zapotrzebowania, uzyskanie dostępu do nowoczesnych funkcji bez ponoszenia nadmiernych kosztów - to tylko niektóre z nich. Oczywiście w ten sposób pozbawiamy się pełnej kontroli nad przepływem informacji i musimy dodatkowo dbać o bezpieczeństwo, ale jak twierdzą specjaliści, CaaS może stać się atrakcyjną alternatywą dla wielu firm (przede wszystkim z sektora małych i średnich spółek). Według prognoz Forrester Research, w 2014 r. wartość rynku Communication as a Service może wynieść 12,3 mld USD, przy rocznej dynamice zmian na poziomie 31%.

Zobacz również:

  • Ruszyły testy satelitów Starlink działających w trybie „direct-to-cell”

Unified Communications, jako grupa biznesowych rozwiązań komunikacyjnych, będzie się wciąż dynamicznie rozwijać. Od samych producentów, ich determinacji przy wypracowywaniu wspólnych standardów sprzętowo-aplikacyjnych i zaangażowania w proces merytorycznego, a nie marketingowego kształcenia klientów zależy, jak szybko systemy te staną się podstawowym narzędziem pracy w każdej nowoczesnej firmie. Klienci powinni zaś dokładnie określać, czego oczekują i jak odległy w czasie współczynnik zwrotu z inwestycji są w stanie zaakceptować.


TOP 200