Systemy zarządzania infrastrukturą fizyczną

Przejrzysty system

Kompleksowy systemy zarządzania infrastrukturą fizyczną centrum przetwarzania danych jest kluczem do zachowania ciągłości procesów biznesowych oraz szybkiego reagowania na zdarzenia. Obecnie stawiane wymagania w zakresie stałej dostępności systemów teleinformatycznych, zwiększają również wymagania wobec infrastruktury fizycznej, co wymaga budowy przejrzystego systemu zarządzania tą warstwą systemu informatycznego.

Dzięki systemom zarządzania DCPI istnieje możliwość uzyskania kompleksowej informacji, ułatwiającej podejmowanie właściwych decyzji, jak chociażby określenie sposobu postępowania w sytuacjach kryzysowych. Pomagają one też zapobiegać przestojom w pracy systemu teleinformatycznego lub utracie danych. Dobrze skonfigurowany oraz zintegrowany system zarządzania pozwala uzyskać pełen obraz tego, jak infrastruktury fizyczna i informatyczna działają (każda z osobna), oraz jaki mają na siebie wpływ, dostarczając przy tym krytycznych informacji o wydajności zasilania i chłodzenia.


TOP 200