Systemy zarządzania infrastrukturą fizyczną

Różnice między systemami muszą być oczywiście uwzględniane już we wstępnej fazie opracowywania zintegrowanego systemu zarządzania infrastrukturą fizyczną. Podczas tworzenia systemu zarządzania infrastrukturą fizyczną systemu IT głównym problemem jest wymiana informacji między różnymi systemami zarządzania, często opartymi na różnych architekturach, w sposób umożliwiający ich spójne przetwarzanie.

Kolejną kwestią pojawiającą się przy budowaniu scentralizowanego systemu zarządzania fizyczną infrastrukturą, jest duża ilość dostępnych informacji. Konieczny jest więc wybór tylko tych parametrów, które są istotne dla funkcjonowania systemu IT, na przykład: parametry zasilania, środowiska i stany alarmowe z systemów dostępowych i przeciwpożarowych.

Monitorowanie i zarządzanie infrastrukturą fizyczną powinno dostarczać informacji już na poziomie pojedynczej jednostki struktury systemu (np. szafy), aby zapewnić niezawodne działanie sprzętu IT. Niezwykle ważne jest zagwarantowanie monitorowania zarówno wszystkich kluczowych urządzeń należących do warstwy infrastruktury, jak i parametrów środowiskowych.

Podstawowe grupy sterowników i czujników:
Dosyć często praktykuje się monitorowanie urządzeń, takich jak przełączniki źródeł zasilania, zasilacze UPS i urządzenia klimatyzacyjne. Znacznie rzadziej przeprowadza się monitorowanie poszczególnych obwodów i parametrów środowiskowych. Doświadczenie pokazuje jednak, że przestoje w pracy centrum przetwarzania danych w większości przypadków wynikają z awarii pojedynczych obwodów. Obecne wymagania, dotyczące optymalizacji powierzchni zajmowanej przez sprzęt IT, są przyczyną niebezpiecznego wzrostu temperatury, ponieważ większa gęstość urządzeń jest bezpośrednio związana z większą emisją ciepła. Tym samym rosną potrzeby w zakresie chłodzenia.

Systemy zarządzania infrastrukturą fizyczną

Monitoring infrastruktury IT

Monitorowanie pojedynczych obwodów pozwala na istotne zwiększenie dostępności, dzięki możliwości uzyskania przez administratorów informacji o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii. Istotnym aspektem związanym z bezpieczeństwem zasilania jest monitorowanie poziomu obciążenia (wartości prądu obciążenia) grupy bądź pojedynczego urządzenia. Aktywne zarządzanie poszczególnymi elementami odbiorczymi znacząco wpływa na zwiększenie dostępności, pozwala bowiem stwierdzić, czy urządzenia teleinformatyczne pracują prawidłowo, i czy nie występują przeciążenia sieci zasilającej. Dzięki rozwiązaniom umożliwiającym zdalne wyłączanie lub włączanie pojedynczych urządzeń teleinformatycznych, można zoptymalizować (wydłużyć) czas pracy systemu informatycznego w razie awarii zasilania (praca UPS-a z baterii), wyłączając zbędne lub mniej ważne urządzenia.

Modele zarządzające poszczególnymi obwodami odbiorczymi ułatwiają również zarządzanie, umożliwiając ich restart oraz optymalizację pracy sprzętu w sieciach rozległych.


TOP 200