Systemy zarządzania infrastrukturą fizyczną

Systemy zarządzania infrastrukturą fizyczną

Różnica w liczbie awarii między zintegrowanym a niezintegrowanym systemem zarządzania infrastrukturą fizyczną CPD

Integracja systemów zarządzania budynkiem i systemu zarządzania infrastrukturą fizyczną umożliwia skorelowanie niewykorzystywanych zasobów (tzw. white space) infrastruktury fizycznej centrum danych z infrastrukturą wspierającą budynku.

Przykładem oprogramowania pozwalającego na taką współpracę mogą być interfejsy wyjścia ModBus TCP InfraStruXure Central firmy APC. Dostarczają one standaryzowane sposoby integracji danych i powiadomień ze środowiska centrum danych (dot. poziomu zasilania i chłodzenia w szafach rackowych) - z systemami zarządzania budynkiem.

Analiza stanu infrastruktury i przewidywanie awarii

Skuteczne narzędzia do analizy zapobiegają występowaniu problemów, zakreślając obszary, na które należy zwrócić uwagę, i wskazując na źródła potencjalnych problemów.

Aby przeprowadzić analizę wydajności oraz możliwości przewidywania awarii, system zarządzania musi dysponować rejestrem zdarzeń wraz z odpowiednią bazą danych o systemie informatycznym. Dzięki takiej analizie możliwa jest identyfikacja problemów związanych z uszkodzeniami baterii w systemach UPS (siłowniach prądu stałego) i newralgicznych punktów poszczególnych obwodów, a także zdefiniowanie zakłóceń występujących w elektroenergetycznej linii zasilającej (takich jak odchylenia od znamionowej wartości, częstotliwość i czas trwania zaników napięcia).

Zakłócenia zasilania i zbyt wysoka temperatura są przykładami zdarzeń, które - jeżeli nie zostaną podjęte żadne działania zaradcze - mają bezpośredni wpływ na dostępność systemu teleinformatycznego. Uzyskane w odpowiednim czasie informacje są krytycznym czynnikiem, wpływającym na bezproblemowe działanie infrastruktury fizycznej systemu IT, i pozwalają podejmować działania naprawcze jeszcze przed uszkodzeniem lub awarią sprzętu. Przykładem może być komunikat dla administratora systemu IT o przekroczeniu wartości (ponad dopuszczalną) prądu pobieranego przez określony obwód, dzięki czemu możliwe staje się podjęcie odpowiednich działań. Przydatna może okazać się również możliwość pełnego skonfigurowania i zautomatyzowania odpowiedzi na zdefiniowane wcześniej sytuacje awaryjne.

Optymalizacja kosztów funkcjonowania infrastruktury fizycznej

Wzrost kosztów energii wymusza wdrażanie kompleksowych i inteligentnych metod zarządzania infrastrukturą fizyczną, dostarczających operatorom centrów danych informacje niezbędne do projektowania, monitorowania i obsługi tej infrastruktury. Głównym elementem składowym wydatków ponoszonych na funkcjonowanie centrum przetwarzania danych są koszty energii elektrycznej.

Pierwszym krokiem do zmniejszania kosztów związanych z zużyciem energii elektrycznej jest inwentaryzacja posiadanych urządzeń oraz stopnia ich wykorzystania. Następny - to stworzenie maksymalnie efektywnej konfiguracji urządzeń pracujących w ramach systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury fizycznej (w tym systemów zasilania i chłodzenia).

Systemy zarządzania infrastrukturą fizyczną

Przykładowy diagram poszczególnych etapów w projektowaniu infrastruktury systemu teleinformatycznego

Aby poprawić wydajność energetyczną centrów w zakresie chłodzenia, warto przeprowadzić analizę termiczną obiektu. Dzięki temu można określić miejsca o podwyższonej temperaturze oraz punkty, gdzie zwiększenie temperatury wynika z czynników zewnętrznych, np. słońca. W wyniku takiej analizy można rozmieścić urządzenia tak, aby zapewnić uzyskanie optymalnych warunków chłodzenia.

Obecnie czołowi producenci infrastruktury fizycznej oferują oprogramowanie, które umożliwia administratorom zarządzanie zmianami sprzętowymi w centrum przetwarzania danych oraz określanie skutków planowanej zmiany lub rozbudowy za pomocą scenariuszy warunkowych; pozwala ono także obserwować zużycie energii (w kW/h) przez konkretną grupę urządzeń.


TOP 200