Systemy zarządzania infrastrukturą fizyczną

Zdalny dostęp za pomocą przełączników

Przełączniki KVM (Keyboard Video Mouse) zapewniają dostęp do wielu serwerów z wykorzystaniem jednego monitora, klawiatury i myszy. Przełączniki KVM wyposażone w złącza Ethernet dają możliwość zarządzania bez konieczności obecności w centrum danych. Zapewniają zdalny dostęp do konsoli, a lepiej wyposażone modele - także możliwość zainstalowania od podstaw systemu operacyjnego.

Innym, wyjątkowo przydatnym narzędziem, jest moduł zarządzania zasilaniem, za pomocą którego można łatwo administrować z poziomu interfejsu przełącznika KVM. Standardem staje się już wyposażanie serwerów w moduły IPMI, pozwalające na zdalne zarządzanie zasilaniem, monitorowanie kluczowych parametrów serwera czy zdalny dostęp do konsoli tekstowej.

Oprogramowanie do zarządzania

Software do zarządzania powinien charakteryzować się otwartą i elastyczną architekturą, ułatwiającą integrację z istniejącą infrastrukturą IT oraz systemami zarządzania budynkiem. Powinien także zapewniać monitoring kosztów energii oraz komunikację między urządzeniami różnych producentów.

Urządzenia i parametry, które należy monitorować:

• parametry elektryczne obwodów odbiorczych;

• parametry środowiskowe (temperatura, wilgotność);

• systemy chłodzenia i klimatyzacji;

• zasilacze UPS i agregaty prądotwórcze.

Kolejne zadanie realizowane z wykorzystaniem systemów zarządzania siecią i infrastrukturą IT, to zdolność wyświetlania w interfejsie użytkownika powiadomień wysyłanych przez zarządzane urządzenia. Wyświetlanie w jednym panelu sterowania danych pochodzących z całego sprzętu IT oraz z systemów zarządzania budynkiem, gwarantuje lepsze zarządzanie. Większa funkcjonalność oprogramowania zapewnia centralne zabezpieczanie krytycznych punktów, pozwalając jednocześnie klientom na przeprowadzanie zmian potrzebnych, aby dostosować się do bieżących potrzeb biznesowych.

Oprogramowanie powinno dawać także możliwość modelowania środowisk o podniesionych podłogach i obliczanie obiegu powietrza zarówno w obwodowych, jak i rzędowych systemach chłodzenia. Pozwala to odpowiednio ocenić problemy związane z wydajnością chłodzenia, mogące prowadzić do tworzenia się obszarów o podwyższonej temperaturze, obniżenia niezawodności czy ograniczenia wydajności. Ponadto, dodatkowe aspekty wpływające na wydajność (takie jak liczba gniazd sieciowych i zasilających) - są także brane pod uwagę przy wyborze najlepszej lokalizacji dla nowego sprzętu; powinny być również uwzględniane przy przygotowywaniu raportów o dostępnej przestrzeni rackowej.

Coraz większe zapotrzebowanie na energię wzmacnia potrzebę poszukiwania sposobów obliczania i raportowania efektywności energetycznej w taki sposób, aby można było alokować koszty energii do różnych jednostek biznesowych w ramach tej samej organizacji lub do klientów - w obrębie wspólnej lokalizacji czy środowiska hostingowego.

Integracja systemów zarządzania infrastruktury CPD z systemami BMS

W systemach zarządzania budynkiem BMS (Building Management System), w przeciwieństwie do systemu zarządzania infrastrukturą informatyczną (gdzie główne zadanie to zwiększenie dostępności systemu teleinformatycznego) - główny nacisk postawiono na usprawnienie funkcjonowania obiektu (automatyzacja budynku) oraz jego zabezpieczenie (np. systemy przeciwpożarowe, systemy przeciwwłamaniowe).

Systemy do zarządzania budynkami monitorują pojedyncze punkty na podstawie danych z określonego urządzenia, wykorzystując do komunikowania dedykowaną sieć logiczną lub istniejącą instalację elektryczną budynku. W przypadku wykorzystania sieci elektrycznej jako medium transmisyjnego, należy zwrócić szczególną uwagę na zakłócenia wnoszone przez inne odbiorniki (np. windy, urządzenia klimatyzacyjne itp.), gdyż mogą one zakłócać poprawną pracę całego systemu. Przesyłanie komunikatów oparte jest zwykle na komunikacji szeregowej, wykorzystującej własne protokoły lub standardowe ( np. MODBUS).

Jednym z ważniejszych elementów automatyki budynku, który ma bezpośredni wpływ na dostępność systemu teleinformatycznego, jest system klimatyzacji i wentylacji.


TOP 200