Standaryzacja i modułowość w infrastrukturze fizycznej

Zasilacze stosowane w tym modelu są zwykle zabudowywane w znormalizowanych szafach i instalowane wraz z pozostałym sprzętem IT. Modularna i składająca się ze standardowych elementów infrastruktura zasilania może być w razie potrzeby zdemontowana i przeniesiona w inne miejsce, co pozwala ograniczyć skalę realizowanego projektu w zależności od zmieniających się warunków biznesowych.

Standaryzacja i modułowość w infrastrukturze fizycznej

Zależność dostępności w stosunku do MTTF dla systemu pojedynczego i redundancyjnego

Standaryzacja aparatury rozdzielczej i okablowania służącego do połączenia zasilacza UPS z zasilanymi urządzeniami sprawia, że obsługa systemu jest również dużo prostsza. Montaż wszystkich komponentów w znormalizowanych szafach przemysłowych daje możliwość wprowadzania zmian w konfiguracji, minimalizując okresy przestoju. Dzięki stosowaniu zasilaczy o konstrukcji modułowej, awaria jednego z nich nie powoduje przestoju całego systemu teleinformatycznego. Umowy serwisowe mogą być w tym modelu ograniczone tylko do jednego dostawcy. Przechowywanie w miejscu instalacji części zamiennych pozwala również skrócić średni czas naprawy. Używając standardowych elementów, znacznie prostsze stają się także procedury napraw, gdyż nie ma potrzeby dokonywania skomplikowanego demontażu. Dzięki systemowi zarządzania zoptymalizowanemu pod standardowe elementy, jego konfiguracja jest prostsza. W modelu tym, ze względu na jego rozproszony charakter, znacznie trudniej zapewnić właściwe parametry pracy akumulatorów, co może prowadzić do skrócenia ich żywotności.

Standaryzowane systemy chłodzenia

W klasycznym rozwiązaniu systemy chłodzenia stosowane w serwerowniach stawiane są wraz z urządzeniami komputerowymi na podłodze technicznej. Zasysają powietrze z górnej części pomieszczenia i po schłodzeniu oraz przefiltrowaniu tłoczą je w przestrzeń podpodłogową. Chłodzenie urządzeń teleinformatycznych, które wymagają dostarczenia powietrza o odpowiednich, stałych parametrach pod urządzenie, jest regulowane na podstawie pomiarów w określonym punkcie pomiarowym. Dużym problemem związanym z niezawodnością jest zapewnienie odpowiedniego poziomu dopływu chłodnego powietrza do urządzeń komputerowych. Wobec tendencji zwiększania upakowania urządzeń wydzielających ciepło, znacząco wzrosło ryzyko awarii spowodowanych niedostatecznym chłodzeniem. W środowiskach o niekorzystnych warunkach chłodzenia zaleca się stosowanie (dla szaf o mocy przekraczającej 1500 W) dodatkowych układów wentylatorów wymuszających obieg powietrza. Obecnie większość urządzeń zasilania i klimatyzacji jest przystosowana do montażu w znormalizowanych szafach, co zwiększa możliwość integracji systemu chłodzenia z infrastrukturą fizyczną i ułatwia efektywne zarządzanie.

Wymogi stawiane układom chłodzenia systemów teleinformatycznych, szczególnie o wysokiej gęstości, wymuszają stosowanie nowych technologii budowy i konstrukcji urządzeń chłodzących. Rozwiązaniem problemu chłodzenia szaf o dużej gęstości upakowania może być zastosowanie instalacji "wody lodowej". Wodą mogą być chłodzone bezpośrednio same urządzenia teleinformatyczne, ale możliwe jest też chłodzenie powietrzem przez wymienniki ciepła w szafie. Takie rozwiązania stosuje się dla szaf, w których moc przekracza 10 kW dla pojedynczej szafy lub dla systemu szaf, gdzie moc przekracza 6 kW na szafę.


TOP 200