Standaryzacja i modułowość w infrastrukturze fizycznej

Korzyści z optymalizacji infrastruktury fizycznej

Optymalne zwymiarowanie infrastruktury fizycznej pozwala na realne ograniczenie kosztów posiadania nawet o 30%. Aby uzyskać jak najlepsze dopasowanie, konieczne jest stosowanie skalowalnej infrastruktury fizycznej, zbudowanej przy użyciu standaryzowanych elementów. Podstawową zaletą standaryzowanego rozwiązania są jego zdolności adaptacyjne, pozwalające dostosować się do zmieniającego się systemu IT. Jak wiadomo, przewymiarowanie systemów zasilania i chłodzenia ma niekorzystny wpływ na ich sprawność, co również przekłada się na większe koszty funkcjonowania. Na przykład liczba zainstalowanych modułów zasilaczy UPS może łatwo zostać dopasowana do zapotrzebowania i konfiguracji aktualnie pracujących urządzeń. W razie konieczności rozbudowy systemu teleinformatycznego o nowe elementy, wystarczy zainstalować dodatkowe (moduły) zasilania i chłodzenia. Rozwiązania oparte na standardowych i kompatybilnych elementach eliminują również i upraszczają większość prac planistycznych i inżynierskich. Inną ważną cechą takich systemów jest możliwość rekonfiguracji, co ma szczególne znacznie przy dużej zmienności podejmowanych decyzji biznesowych.

Standaryzacja i modułowość w infrastrukturze fizycznej

Dzięki standaryzacji zwiększa się dostępność oraz sprawność, a zmniejsza całkowity koszt eksploatacji TCO.

Koszt energii elektrycznej stanowi bez wątpienia istotną pozycję w ogólnych kosztach eksploatacji centrum danych czy serwerowni, dlatego stworzenie infrastruktury fizycznej dostosowanej do aktualnych potrzeb oznacza, że zasilane i chłodzone są tylko niezbędne urządzenia, a w konsekwencji zużycie energii elektrycznej jest minimalizowane.

Standaryzacja infrastruktury fizycznej umożliwia również budowę przejrzystych systemów nadzorowania, które zapewniają możliwość przewidywania potencjalnych zagrożeń i awarii.


TOP 200