Rozwiązania Business Intelligence pod lupą specjalistów

Zestaw narzędzi dla deweloperów wygląda tak, jakby pochodził jeszcze z lat 90-tych. Warto poprawić także użyteczność tego narzędzia pod kątem deweloperów.

— Chirag K., menedżer projektu w spółce technologicznej

Więcej recenzji narzędzia MicroStrategy znajduje się na stronie IT Central Station.

Oracle OBIEE

Zalety

Dashboards, Alerts, BI Publisher to trzy funkcje, dzięki którym Oracle OBIEE świetnie sprawdza się w prezentacji danych. Dodatkowo, pozwala użytkownikom na sporządzanie doraźnych raportów ad hoc w bardzo prosty sposób. Rozwiązanie jest doskonale zintegrowane z różnymi źródłami danych, dzięki czemu umożliwia wyświetlanie danych pochodzących z różnych lokalizacji w jednym miejscu.

Zobacz również:

  • Najnowsza baza danych Oracle została wzbogacona o kolejne funkcje AI

— Krishna M., Menedżer ds. Aplikacji Hyperion w spółce detalicznej

Funkcje pulpitu ściśle zintegrowane z bezpieczeństwem aplikacji na poziomie biznesowym stanowią najczęściej przeze mnie używane funkcje w programie Oracle OBIEE. Program doskonale radzi sobie także z tworzeniem kart wyników, geo-mapowaniem i zarządzaniem wieloma źródłami danych.

— Paresh B., specjalista ds. rozwiązań Business Intelligence w spółce technologicznej

OBIEE oferuje naszym klientom możliwość tworzenia raportów o różnym stopniu złożoności bez jakiegokolwiek wysiłku. Warstwa BMM (Business Model and Mapping), odpowiedzialna za model biznesowy i mapowanie, odgrywa kluczową rolę, ponieważ umożliwia modelowanie danych na wiele sposobów, zgodnie z wymogami danego projektu lub zbioru wytycznych.

— Roosevelt C., twórca rozwiązań Business Intelligence w spółce technologicznej

Ewentualne usprawnienia

Oracle OBIEE wymaga wszechstronnej personalizacji metadanych, którą mogą wykonać wyłącznie osoby posiadające bardzo konkretne umiejętności. Postęp w zakresie narzędzi BI sprawia, że wielu analityków biznesowych koncentruje się coraz bardziej na rozwiązaniach uzupełniających, które mogą wydawać się zbędne z biznesowego punktu widzenia. Niemniej jednak, rozwiązania te są niezwykle elastyczne, łatwe w personalizacji i dostarczają analitykom wszelkich niezbędnych informacji bez konieczności pokonywania niektórych przeszkód „deweloperskich” napotykanych w narzędziu Oracle OBIEE.

— Josh K., Dyrektor ds. Statystyk i Analiz w spółce technologicznej

W nowszych wersjach programu zrezygnowano w niektórych dostępnych dotychczas funkcji BI Publisher. Szkoda, bo wzbogacały one rozwiązanie. Możliwość wyświetlenia opisu kolumny po najechaniu kursorem myszy na nagłówek jest naprawdę przydatnym rozwiązaniem.

— Chandu V., consultant ds. Oracle BI w organizacji rządowej

Samoobsługowe rozwiązania BI. Wszystko wskazuje na to, że Endeca będzie w dalszym ciągu zintegrowana z BIFS i po jej stronie będzie prawdopodobnie leżeć funkcja samoobsługi.

— György K., architect w spółce technologicznej

Więcej recenzji narzędzia Oracle OBIEE znajduje się na stronie IT Central Station.

Powyższe informacje na temat wybranych rozwiązań Business Intelligence pochodzą od członków społeczności internetowej IT Central Station. Są to wyłącznie opinie wyrażone przez użytkowników w oparciu o ich własne doświadczenia.


TOP 200