Rozwiązania Business Intelligence pod lupą specjalistów

Wyniki biznesowa osiągane przez naszą firmę prezentujemy w formie raportów tworzonych na bazie programu Microsoft Excel. Niemniej jednak, przy opracowywaniu dużych zbiorów danych preferujemy korzystanie z narzędzia Tableau ze względu na możliwość uzyskania dostępu do danych z poziomu platformy Oracle i łatwiejszego zarządzania ogromną ilością informacji niż ma to miejsce w pliku Excel.

— Luiz F., specjalista ds. planowania w spółce telekomunikacyjnej

Konieczne jest dodanie rozwiązania opartego na metadanych i wzbogaconych funkcji ETL (ekstrakcji, transformacji i ładowania danych). Niektóre z rozwiązań metadanowych, przydatne w pracy z programem Excel, są dostępne w wersji 9.

Zobacz również:

  • Najnowsza baza danych Oracle została wzbogacona o kolejne funkcje AI

— Jonathan F., użytkownik w spółce świadczącej usługi energetyczne i usługi gospodarki komunalnej

Więcej recenzji narzędzia Tableau znajduje się na stronie IT Central Station.

QlikView

Zalety

Zdarza się, że specjaliści zajmujący się rozwiązaniami Business Intelligence uczestniczą w projektach, których dokumentacja jest skromna lub wręcz jej brak. Mają wówczas do dyspozycji wyłącznie źródła danych i niejasne wytyczne. QlikView pozwala w dość prosty sposób zbudować pierwszy model danych (również trójwymiarowy) i skorzystać z pierwszego etapu, by dogłębnie zrozumieć poszczególne podmioty i występujące między nimi relacje biznesowe.

— Pablo P., specjalista ds. Business Intelligence w spółce technologicznej

Największą zaletą tego narzędzia są rozwiązania oparte na technologiach skojarzeniowych i wbudowana pamięć.

— Marco H., Kierownik Zespołu Konsultantów ds. Aplikacji Analitycznych w spółce projektowo-badawczej zajmującej się oprogramowaniem

Rewelacyjna wydajność, prosta samoobsługa i niezwykła moc obliczeniowa na potrzeby analizy danych.

— GP N., kierownik ds. technologii w spółce telekomunikacyjnej

Ewentualne usprawnienia

Uderza brak funkcji automatycznego skalowania dla różnych rozdzielczości lub rozmiarów ekranu, ale mamy za to dużo większą elastyczność w projektowaniu, która jest charakterystyczna dla produktów opartych na technologii gridowej.

— Jhornber, specjalista ds. Business Intelligence w spółce zajmującej się turystyką wypoczynkową

Konieczne jest udoskonalenie samej koncepcji narzędzia i usprawnienie jego obsługi.

— Marco H., Kierownik Zespołu Konsultantów ds. Aplikacji Analitycznych w spółce projektowo-badawczej zajmującej się oprogramowaniem


TOP 200