Raport otwarcia PO-PSL

O wiele jaśniej rysuje się sprawa umożliwienia wszystkim podatnikom i płatnikom składania deklaracji podatkowych i innych dokumentów w formie elektronicznej. Ministerstwo Finansów twierdzi, że od 1 stycznia 2008 rusza system e-Deklaracje. Tym samym wygasa system e-Poltax, zaś dane podatników dotychczas rozliczających się w e-Poltaxie zostają przeniesione do systemu e-Deklaracje. Na początek będzie to 39 rodzajów deklaracji. 1 kwietnia 2008 r. pojawią się kolejne, w tym roczne formularze PIT. Miesiąc później stanie się możliwa aktualizacja danych w formie elektronicznej oraz przesyłanie drogą elektroniczną PIT 11.

3. Edukacja, młodzież i sport

To obszar dwóch europejskich polityk. Z naszego punktu widzenia najważniejsza jest kwestia ogłaszania na czas przetargów na zakup komputerów do szkolnych pracowni, z czym nieustannie są problemy. Jeśli zaś utrzymamy organizację Euro 2012, to firmy IT powinny już się rozglądać po rynku i prezentować wizję obsługi informatycznej mistrzostw.

4. Gospodarka

Obejmuje pięć polityk. W tym zakresie należy zwrócić uwagę na stymulowanie przez Ministerstwo Gospodarki sektora innowacyjnych przedsiębiorstw - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - oraz pomysły na stworzenie tzw. jednego okienka, czyli przyspieszenie rejestracji firm. Ta sprawa wciąż leży i pozostaje do załatwienia.

5. Infrastruktura

Tutaj łączą się sprawy Wspólnej Polityki Transportowej i Wspólnej Polityki Energetycznej. Ktokolwiek będzie ministrem infrastruktury, straci kilka miesięcy na ponowną konsolidację tego resortu. Rozwój społeczeństwa informacyjnego wzmogłaby decyzja wymuszająca na firmach budujących drogi i autostrady kładzenie obok kanalizacji światłowodowej. Na horyzoncie trzeba mieć też szybko postępującą standaryzację w zakresie eTransportu (tachografy cyfrowe, elektroniczne prawa jazdy itd.).

6. Kultura

Tu kluczową sprawą jest rozwój polskich, zwłaszcza polskojęzycznych, zasobów cyfrowych. W internetowym świecie styl nadają te społeczności, które digitalizują i udostępniają ich najwięcej. W ciągu ostatnich dwóch lat rząd niewiele zrobił, abyśmy byli bardziej aktywni w tym obszarze. Najlepszym przykładem jest wegetująca obecnie Polska Biblioteka Internetowa. W 2005 r. drugi co do wielkości zasobu publiczny zasób cyfrowy tego typu w UE.

Wyzwaniem dla tego resortu jest zmiana prawa autorskiego na przyjazne dla dostawców usług szerokopasmowych, począwszy od operatorów telewizji kablowych, poprzez platformy satelitarne, aż do nowych operatorów telekomunikacyjnych nadających program telewizyjny w technologii IPTV czy WebTV. Chodzi o to, aby organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi zracjonalizowały działalność i ją uspójniły.

Przed tym resortem stoi również konieczność zmiany Ustawy o radiofonii i telewizji, w tym zagwarantowanie wszystkim nadawcom równego dostępu do zbiorów Telewizji Polskiej.


TOP 200