Raport otwarcia PO-PSL

Niezależnie od tego wyraźnie widać bezsens utrzymywania w strukturze państwa działu informatyzacja w obecnym kształcie. Na nowo należałoby przemyśleć zapisy Ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, w tym celowość tworzenia Planu Informatyzacji Państwa. Zanim to się stanie, przyjrzyjmy się poszczególnym obszarom polityk, co się w nich dzieje w zakresie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych i jakie są plany na przyszłość. Poniższy podział to propozycja uspójnienia obecnych działów z politykami wspólnotowymi. Obszar administracja i sprawy ogólne przewija się zaś przez 30 polityk.

1. Badania i rozwój technologiczny

Odzwierciedla ona unijną politykę w dziedzinie badań i rozwoju (wspólna polityka badań, rozwoju technologicznego, a od chwili wejścia w życie Traktatu Reformującego - dodatkowo przestrzeni kosmicznej). Ta sfera obecnie leży w kompetencjach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale również Ministra Gospodarki.

Najważniejszą sprawą do załatwienia w najbliższych miesiącach pozostaje przyjęcie Narodowego Programu Kosmicznego w ramach implementacji Europejskiej Polityki Kosmicznej. Gra idzie o co najmniej 20 mln euro rocznie dla przedsiębiorców i naukowców, gdy staniemy się członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA. Tymczasem na mocy podpisanego porozumienia PECS (Program dla Europejskich Państw Współpracujących ESA), Polska zadeklarowała, że sfinansuje polskim przedsiębiorstwom oraz instytucjom związanym z sektorem kosmicznym udział w projektach realizowanych przez ESA w wysokości co najmniej 5 mln euro w ciągu 5 lat.

O ogromnym i jak dotąd niezaspokajanym zainteresowaniu przemysłu taką formą wspierania rozwoju najnowocześniejszych technologii świadczy fakt, że już na pierwszy konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Gospodarki wpłynęło 47 wniosków projektowych na kwotę przeszło 43 mln euro, z czego ostatecznie przekazano do ESA 37. W ciągu najbliższych kilku miesięcy tamtejsi specjaliści ocenią, które pomysły polskich przedsiębiorców i naukowców są warte dofinansowania i mogą dołączyć do międzynarodowych konsorcjów realizujących projekty ESA.

Warto też przyjrzeć się polskiemu uczestnictwu w 7. Programie Ramowym na rzecz Badań i Rozwoju, a zwłaszcza w nowym instrumencie, jakim jest Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacyjności. Przejął on dotychczasowe wspólnotowe programy eContent i eTEN. W porównaniu z innymi krajami UE transfer nowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie ICT do administracji jest w Polsce katastrofalnie niski. I chyba nie wynika to z lenistwa naukowców i wygodnictwa biznesu.

2. Budżet i finanse

Kompensuje obszar pięciu polityk. W zasadzie w całości jest w jurysdykcji Ministra Finansów, chociaż sprawa opracowania budżetu zadaniowego została przeniesiona przez PiS do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Niestety, niewiele wiadomo, co przez ponad rok zrobiła w tym zakresie prof. Teresa Lubińska, która za to odpowiadała. Przypomnijmy, że przejście na budżet zadaniowy skutkuje poważnymi zmianami w systemach finansowo-księgowych sektora publicznego.


TOP 200