Raport otwarcia PO-PSL

7. Obrona narodowa

Pojawienie się w Ministerstwie Obrony Narodowej Departamentu Informatyki daje nadzieję, że ta sfera będzie traktowana wreszcie normalnie. Jednakże modernizacja wojska w tym zakresie nie wygląda różowo. Wciąż brak przejrzystej strategii, czego armia chce od IT.

8. Praca i zabezpieczenie społeczne

Za rządów PiS gdzieś zaginęła koncepcja budowy systemu Syriusz integrującego obecne systemy urzędów pracy i ośrodków opieki społecznej. Jeśli rzeczywiście nowym ministrem zostanie Michał Boni, stanie przed nim zadanie na nowo przemyśleć zarządzanie tą sferą i jak do niej wprząc IT. Wypada też zastanowić się nad funkcjami systemu (np. nad planowanymi w Syriuszu e-usługami dla przedsiębiorców). Pytanie tylko, jak szybko urząd ten zregeneruje się po rządach "ekspertów" z Samoobrony. Zwróćmy przy tym uwagę, że urzędy pracy i ośrodki pomocy społecznej pozostają w gestii samorządu powiatowego i samorządu gminnego.

9. Rolnictwo i rybołówstwo

Większość systemów IT z tego obszaru działa w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji Rynku Rolnego. Właśnie ABG SPIN SA podpisał kolejną umowę z ARiMR o wartości 19,4 mln zł. Dotyczy ona wykonania nowego systemu Rejestr Gospodarstw, który realizować będzie usługi zintegrowanej warstwy informacyjnej dla pozostałych systemów Agencji, takich jak IACS. Dzięki Rejestrowi Gospodarstw możliwe będzie m.in. zgromadzenie danych, takich jak ilość dopłat, które trafiły do danego gospodarstwa z różnych programów pomocowych (np. programów bezpośrednich obsługiwanych przez IACS, jak również tych dofinansowania z funduszy strukturalnych przydzielanych w ramach OFSA).

10. Rozwój regionalny

To właściwie obecnie jedno z ważniejszych ministerstw. Nadzoruje bowiem proces absorpcji unijnych środków. Samo też prowadzi taki projekt jak Sieć Szerokopasmowa Ściany Wschodniej, na który przeznaczono 300 mln euro. Po odchodzącym rządzie został też kamyczek w ogródku informatyzacja - pytanie czy 7. i 8. priorytetem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka powinien zarządzać jeden resort? Obecnie jest nim MSWiA.

11. Społeczeństwo informacyjne

Ten obszar łączy w sobie dział informatyzacja (z założenia tylko podmiotów publicznych) z unijną polityką rozwoju łączności i mediów. W tym pierwszym przypadku nastawia się na pilnowanie Planu Informatyzacji Państwa, w tym sztandarowego projektu e-PUAP.

Jego zadaniem jest także kontrola rządowych przedsięwzięć informatycznych. W drugim aspekcie obszar ten musi wziąć na siebie inkorporację nowych ustaleń regulacyjnych Komisji Europejskiej, w tym prawa do podziału największych operatorów telekomunikacyjnych na część infrastrukturalną i usługową. Jego priorytetem powinno być wprowadzenie naziemnej telewizji cyfrowej.

Trzeba też zdecydowanie aktywniej włączyć się w prace standaryzacyjne w ramach Programu IDABC, zwłaszcza nad interoperacyjnością systemów w administracji.


TOP 200