Raport otwarcia PO-PSL

Kasa na ICT

- Budżet projektów informatycznych na lata 2007-2010 określony obecnym Planem Informatyzacji Państwa wynosi ok. 2,6 mld zł.

- Budżet działań w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka w zakresie osi 7 i 8, dotyczącej informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, szacuje się na ok. 2,3 mld euro.

- Na budowę infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Ściany Wschodniej przeznaczono 300 mln euro.

- Priorytetem Unii Europejskiej na lata 2008-2009 są projekty integracyjne, jak "Elektroniczna Platforma Administracji Publicznej ePUAP".

Źródło: MSWIA

Tylko fakty

- Liczba internautów wzrosła w 2007 r. do ok. 13 mln (z ok. 9,6 mln w 2006 r.).

- Procent gospodarstw domowych posiadających komputer wzrósł z 46% do 52%. Obecnie szacuje się, że w Polsce kupuje się 2,4 mln komputerów rocznie, czyli ok. 1100 komputerów w ciągu godziny.

- Procent gospodarstw domowych przyłączonych do Internetu wzrósł z 36% do 46%.

- Ponad 93% przedsiębiorstw jest podłączonych do Internetu.

- W Polsce jest ponad 10 mln kont w bankach elektronicznych.

- Wartość zakupów przez Internet w Polsce przekroczyła 5 mld zł.

- Rynek reklamy internetowej wart jest już ponad 200 mln zł rocznie i rośnie 60% rok do roku.


TOP 200