Programy branżowe

Istotnym elementem systemu wspomagającego pracę przychodni są moduły analityczne. To one umożliwiają śledzenie natężenia ruchu pacjentów, typy udzielanych porad, obłożenie poszczególnych gabinetów, efektywność pracy zatrudnionych specjalistów.

W przypadku systemów wspomagających pracę przychodni trochę inaczej niż np. w oprogramowaniu dla aptek czy gabinetów bardzo ważną rolę odgrywają szczegóły techniczne. System dla przychodni musi być rozwiązaniem sieciowym w pełni zintegrowanym, o dobrze dopracowanych funkcjach związanych z replikacją danych w bazach.

Cena: 1,5-6 tys. zł za licencję.

Hotel

Hotele i pensjonaty wyrosły w niemal każdej miejscowości wypoczynkowej: od Zakopanego po Międzyzdroje.

To przyczyniło się do zwiększenia zapotrzebowania na oprogramowanie wspomagające zarządzanie hotelem i gastronomią. Oprócz używanych od dawna aplikacji DOS, na rynku pojawiło się kilka rozbudowanych systemów sieciowych, których funkcjonalność pozwala na zaspokojenie potrzeb nawet dużych hoteli.

Najważniejszymi elementami systemów nadzorujących pracę hotelu są moduły wspomagające pracę recepcji oraz do kontroli i zarządzania gastronomią.

Moduł recepcyjny pod względem funkcji daleko wykracza poza prostą ewidencję gości z księgą meldunkową. Umożliwia szybkie wprowadzenie rezerwacji i dokonanie przeglądu stanu wszystkich pokoi. Pozwala recepcjoniście na bieżący nadzór nad obecnością gości w pokojach, a także wszelkimi dodatkowymi usługami, takimi jak minibar, zamawianie filmów, dostęp do telewizji kablowej czy poczta głosowa.

Nowoczesne systemy umożliwiają również (po odpowiedniej parametryzacji) współpracę z centralami telefonicznymi, jeśli chodzi zarówno o kontrolę, jak i blokowanie rozmów. Systemy pozwalają na rejestrowanie i taryfikowanie rozmów.

Drugim równie skomplikowanym elementem systemu dla hoteli jest moduł do kontroli i zarządzania gastronomią (zakładanie, łączenie i dzielenie rachunków, zmiany obsługi stołu, podgląd należności). System powinien zapewniać interfejsy umożliwiające integrację z urządzeniami do szybkiego wprowadzania danych, np. ekranami dotykowymi.

W przypadku restauracji hotelowej ważna będzie funkcja doliczania należności za posiłki do ogólnego rachunku gościa.

Ceny: Od 1,5 tys. za moduł dla 30 łóżkowego hotelu do 60 tys. za systemy dla dużych hoteli.

Restauracja

Elastyczność - to podstawowy wymóg stawiany systemom wspomagającym pracę restauracji. Aplikacje muszą być przydatne zarówno z punktu widzenia właściciela niewielkiego baru, jak i menedżera sieci dużych restauracji i barów w prestiżowym hotelu. Program musi umożliwiać definiowanie dowolnej liczby produktów i różnych poziomów cen dla każdej z oferowanych potraw. Musi również umożliwiać elastyczne określanie centrów zysku.

Wdrożenie zintegrowanego systemu powinno umożliwiać nadzór nad wieloma punktami sprzedaży. Dobrze jeśli do podstawowej aplikacji można dodać moduł zarządzania gospodarką magazynową. Jak podkreślają dostawcy, często informatyzacja restauracji odbywa się etapami. Zwykle okazuje się, że magazyn został zinformatyzowany w innym okresie i przy użyciu innych narzędzi niż pozostała część restauracji.


TOP 200