Programy branżowe

Drzwiami i oknami wchodzi informatyka do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dziś nawet właściciele niewielkich warsztatów, barów czy gabinetów lekarskich mają świadomość korzyści, jakie może przynieść wdrożenie systemu nadzorującego pracę firmy i umożliwiającego ocenę efektywności personelu. Na wdrożenie narzędzi informatycznych decydują się tym chętniej, że ich ceny oscylujące w okolicach kilku tysięcy złotych pozwalają mieć nadzieję na szybki i realny zwrot poniesionych inwestycji. Setki producentów oprogramowania oferują tysiące aplikacji. Na wybranych przykładach pokazujemy wymagania funkcjonalne aplikacji dla małych i średnich firm różnych branż.

Drzwiami i oknami wchodzi informatyka do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dziś nawet właściciele niewielkich warsztatów, barów czy gabinetów lekarskich mają świadomość korzyści, jakie może przynieść wdrożenie systemu nadzorującego pracę firmy i umożliwiającego ocenę efektywności personelu. Na wdrożenie narzędzi informatycznych decydują się tym chętniej, że ich ceny oscylujące w okolicach kilku tysięcy złotych pozwalają mieć nadzieję na szybki i realny zwrot poniesionych inwestycji. Setki producentów oprogramowania oferują tysiące aplikacji.

Na wybranych przykładach pokazujemy wymagania funkcjonalne aplikacji dla małych i średnich firm różnych branż.

Warsztat samochodowy

Oprogramowanie do obsługi warsztatów samochodowych i stacji kontroli pojazdów musi zawierać przede wszystkim funkcje związane z obsługą zgłoszeń gwarancyjnych i pogwarancyjnych. Dedykowane tej branży aplikacje pozwalają na prześledzenie diagnoz i napraw wykonywanych w warsztacie. Umożliwiają kontrolę, czy wszystkie działania były wykonane zgodnie z przyjętymi procedurami.

Wszystkie te funkcje powinny być łatwo wywoływane w systemie, aby pracownik warsztatu mógł błyskawicznie odnotować w programie wszystkie wykonywane działania (niektóry systemy mają dodatkowe funkcje upraszczające obsługę, np. aplikacja oferowana przez Digitland współpracuje z ekranami dotykowymi). W przypadku specyficznych warsztatów, jakimi są stacje kontroli pojazdów, system musi także umożliwiać przekazywanie danych organom odpowiedzialnym za rejestrację pojazdów.

Dziś, gdy kluczowym zagadnieniem jest kontrola kosztów, właściciele warsztatów poszukują systemów, które umożliwiłyby im oszacowanie efektywności pracy poszczególnych zespołów i pracowników. W tym celu systemy zostają zintegrowane np. z licznikami czasu pracy. Można oszacować, ile czasu poświęcono na wykonanie każdej czynności (również ile czasu wymagają poprawki po naprawach wykonanych przez określonych mechaników).

W ostatnich latach ważnym elementem systemów do obsługi warsztatów stały się funkcje związane z obsługą i podtrzymaniem kontaktów z klientem. Aplikacje do obsługi stacji pozwalają na przechowywanie danych o właścicielu auta.

Aplikacja do zarządzania warsztatem powinna być zintegrowana z modułami umożliwiającymi wystawianie faktur czy coraz częściej z systemem płacowym.

Cena: Od 600 zł za roczną licencję do kilkudziesięciu tysięcy za wdrożenie kompleksowego systemu do obsługi warsztatu.

Apteka

W ciągu dwóch, trzech lat liczba aptek wzrosła kilkakrotnie, cały sektor poznał znaczenie słowa "konkurencja". Nowa sytuacja zmusza twórców oprogramowania dla aptek do rozbudowy systemów od lat oferowanych klientom. Powszechnie dotąd używane systemy oparte na DOS-ie są zastępowane rozwiązaniami Windows. Nowoczesny system do obsługi apteki powinien nie tylko umożliwiać wymianę danych z Narodowym Funduszem Zdrowia i obsługę obrotu lekami refundowanymi.

Jego funkcje nie mogą ograniczać się do funkcji kasowych, wraz z obsługą kart kredytowych i magazynowych.

System dla apteki musi być wyposażony w funkcje umożliwiające szybką obsługę klienta, wprowadzanie danych za pomocą czytnika kodów kreskowych i przyjazny interfejs, który pozwala farmaceucie na szybkie odszukanie danych o zrealizowanych receptach. Powinien również mieć funkcje zarządzania programami lojalnościowymi oraz umożliwiające zbieranie i podsumowanie danych o lekach kupowanych przez klienta.


TOP 200