Programy branżowe

Niezbędną funkcją każdego systemu do obsługi restauracji jest możliwość współpracy z terminalami do sprzedaży, w tym z bezprzewodowymi.

Pomocnym elementem systemu są moduły raportowe. Ich funkcjonalność powinna pozwalać na proste projektowanie zestawień wg kilkunastu najważniejszych kryteriów, takich jak "sprzedaż na stolik", "sprzedaż na każdego pracownika" itp.

Cena: Od 3-6 tys. zł za pakiet dla średniej wielkości restauracji (cena uzależniona od liczby stanowisk sieciowych).

Uczelnia

Systemy wspomagające pracę wyższych uczelni znacznie wykraczają funkcjonalnością poza funkcje związane z zarządzaniem dziekanatem.

Wkrótce może się okazać, że indeks - dokument powszechnie i jednoznacznie kojarzony ze studiami - odejdzie w niepamięć. Na razie jest on wymagany chociażby ze względu na przepisy prawa. Rozpowszechnienie informatycznych systemów wspomagających zarządzanie uczelnią może jednak sprowadzić go do roli wdzięcznej pamiątki.

Nowoczesne systemy do obsługi uczelni to przede wszystkim moduł wspomagający dziekanat oraz ściśle z nim zintegrowane moduły do planowania siatki zajęć, zarządzania rekrutacją i zapisami na poszczególne zajęcia. Niektóre systemy obrosły w wiele dodatkowych modułów, m.in. do zarządzania kasą czy ewidencji publikacji naukowych.

Moduł dziekanatu pozwala na prowadzenie kartoteki studentów, wydawanie zaświadczeń i rozliczanie zdających sesje egzaminacyjne. Wspomaga proces przyznawania stypendiów i zapomóg, zarządzanie dydaktyką i obciążeniem poszczególnych jednostek organizacyjnych. Umożliwia również edycję wszelkich dokumentów i protokołów potrzebnych do zarządzania placówką edukacyjną.

Integracja wszystkich modułów wchodzących w skład systemu pozwala na uproszczenie procesu obiegu informacji na uczelni. Dane raz wprowadzone są dostępne w każdym miejscu systemu, dla każdego uprawnionego użytkownika.

Dziś systemy są rozwijane głównie w kierunku usprawnienia ich funkcji komunikacyjnych. I tak oprócz standardowych już powiadomień studentów za pomocą e-maila, niektóre rozwiązania udostępniają automatyczne wysyłanie informacji za pomocą SMS. Studenci mogą być w ten sposób informowani o wszelkich zmianach w siatce zajęć bądź zaległościach finansowych. Kadra dydaktyczna tą drogą może być informowana o zebraniach i dyżurach.

Niektóre systemy, np. rzeszowskiej firmy Bit Wise, jako opcję mają moduł umożliwiający integrację systemu, uczelnianego z kartami elektronicznymi, które mogą pełnić funkcję elektronicznej portmonetki i karty dostępowej do urządzeń i pomieszczeń na terenie uczelni.

Cena: Kilkanaście tysięcy zł za wdrożenie podstawowych funkcji wspomagających pracę dziekanatu.


TOP 200