Praca dla CIO

Specjaliści opanowali rynek ofert pracy dla zarządzających, ale główne źródła pozyskiwania kandydatów na stanowiska CIO stanowią rekrutacje wewnętrzne. I tu jednak, jak wskazuje Krzysztof Puchalski, jest miejsce dla firm i konsultantów executive search. Te samodzielnie realizowane procesy oparte są bowiem na ich rekomendacjach i praktykach. "Nadal w cenie są ponadto referencje i spis dokonań, bycie znanym w środowisku, dlatego inicjatywy, takie jak: Klub CIO, konkursy i gale menedżerów IT czy wizyty referencyjne, sprzyjają późniejszym rekomendacjom" - dodaje Krzysztof Puchalski.

Idealny CIO: znikający punkt

CIO to obecnie głównie partner biznesowy z umiejętnościami strategicznego myślenia i planowania (coraz częściej poszukiwani są absolwenci studiów MBA). "Idealny dyrektor informatyki rozumie procesy biznesowe organizacji, potrafi dopasować technologię do potrzeb firmy, a następnie przekonać zarząd, i pracowników do proponowanych zmian. Optymalizacja procesów, zasobów i redukcja kosztów - to główne zadania stawiane przed współczesnym CIO" wylicza Barbara Jakubska (Repeć).

Zobacz również:

  • Sezon ogórkowy czas zacząć. Gorszy odczyt barometru IT za czerwiec
  • Snowflake otwiera centrum w Polsce
  • Jak optymalizować koszty IT w czasach pandemii

Przede wszystkim ważne jest doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w tym samym lub pokrewnym sektorze rynku. "W zależności od profilu stanowiska kluczowe jest doświadczenie w pracy w organizacji na pewnym etapie jej rozwoju i/lub rozwoju działu IT" - dodaje Katarzyna Kościelecka.

Od dyrektorów IT oczekuje się teraz gotowości do zmian i rozwoju. "Cenione są podejście strategiczne i umiejętność ewaluacji takich rozwiązań jak outsourcing strategiczny czy konsolidacji usług współdzielonych. W konsekwencji poszukiwane są kompetencje związane z zarządzaniem zmianą przy zapewnieniu najważniejszych elementów informatyki, takich jak: funkcjonalność, dostępność, bezpieczeństwo i niezawodność. Coraz mniejszą rolę odgrywa tu sama technologia, a oczekiwania wobec CIO coraz rzadziej obejmują doświadczenie w pracy z systemem XYZ, co jeszcze kilka lat temu stanowiło podstawę weryfikacji kandydatów" - zauważa Krzysztof Puchalski.

Ponadczasowy charakter ma talent do pracy z ludźmi. "Umiejętność zarządzania zespołem, choć czasem w różnym wydaniu (wirtualny, rozproszony, w outsourcingu czy tradycyjny - stały), kompetencje interpersonalne i menedżerskie to niezmiennie jedne z najważniejszych aspektów oceny kandydatów na stanowiska CIO" - podsumowuje Krzysztof Puchalski.


TOP 200